Jäsenlehti 4/19


​Tässä numerossa:

  • Kansainvälisen jaoksen toiminnan esittelyt
  • Vahvuuksien tunnistaminen osana työyhteisön hyvinvointia
  • Moniammatillisuuden ja vastuunjaon kehittämistarpeet työterveyshuollossa
  • Toimistotyön vaarojen tunnistaminen
  • Mistä tunnistaa riippuvuuden?

Lue lisää