Akava: Työterveyshuolto hoitaa väestöstä kolmanneksen ilman verovaroja

17.3.2016

Akava muistuttaa, että työterveyshuolto hoitaa väestöstä kolmanneksen (32 prosenttia) ilman verovaroja. Akava on seurannut huolestuneena aikeita, joilla pyritään heikentämään työterveyshuollon sairaanhoitoa.

Työterveyshuollon sairaanhoidon osuus koko Suomen terveydenhuollon menoista on 2,5 prosenttia. Työnantajat maksavat yli 80 prosenttia työterveyshuollon kuluista, ja lopun kustantavat työntekijät.

– Työterveyshuolto on ainoa sairaanhoidon muoto, johon ei kulu veronmaksajien rahaa. Tämä rahoituspohja murtuisi, jos työterveyshuollon sairaanhoidon järjestämistä rajoitettaisiin, kuten on esitetty, sanoo lakimies Paula Ilveskivi.

Tämä voisi johtaa siihen, että saman työpaikan työntekijöitä tasavertaisesti kohtelevasta ja läpinäkyvästä järjestelmästä siirryttäisiin kohti yksityisiä sairausvakuutuksia. Lisäksi suuri joukko palkansaajia siirtyisi julkisesti rahoitetun perusterveydenhuollon varaan, ja valtion kustannukset lisääntyisivät entisestään.

Julkisesti rahoitetun terveydenhuollon palveluita on kehitettävä. Hyvin toimivan työterveyshuoltojärjestelmän romuttaminen ei kuitenkaan paranna julkisen sektorin toimivuutta, koska työterveyteen käytetyt varat eivät siirtyisi julkiseen terveydenhuoltoon.

– Jos tällaista edes selvitetään, pitää samalla selvittää, kuinka työnantajien rahoittama osuus saadaan julkisen terveydenhuollon käyttöön yhtä kustannustehokkaalla ja työntekijöitä tasavertaisesti kohtelevalla tavalla, ihmettelee johtaja Maria Löfgren.

Työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että työterveyshuollon järjestämisen ja rahoituksen on pohjauduttava jatkossakin nykymalliin. Työssä selviytymisen vaikeudet tunnistetaan parhaiten siellä, missä työntekijät kohdataan ja heidän työnsä tunnetaan.

– Jos työuria halutaan pidentää, se on tehokkaimmillaan silloin, kun ”samassa talossa” hoidetaan niin työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy kuin sairaudet. Jos tämä malli puretaan, on riskinä, että työnantajan kustantamasta sairaanhoidosta tulee työehtosopimuspöydissä neuvoteltava tai vain avainryhmille annettava etuus, Löfgren toteaa.

Akavan mielestä työterveyshuoltoa on syytä kehittää nykyisen järjestelmän pohjalta. Sen kattavuus tulee saada 100-prosenttiseksi.

– Työterveyshuollon sisältöä on kehitettävä entistä enemmän työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä tukevaan ja edistävään suuntaan. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua sen kustannuksella, että työkykyä tukevaa sairaanhoitoa heikennettäisiin, Ilveskivi muistuttaa.

Lähde: http://www.akava.fi/uutishuone/ajankohtaiset/akava_tyoterveyshuolto_hoitaa_vaestosta_kolmanneksen_ilman_verovaroja.17255.news