Akavan sote-liitot julkaisivat yhteisen hallitusohjelmakannanoton

25.4.2019

Akavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt tarjoavat laajaa asiantuntemustaan hallitusohjelman rakentamiseksi vuosille 2019-2023. 13 ammattijärjestöä edustavat koko sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulutettuja ammattilaisia, asiantuntijoita, esimiehiä ja johtoa.

Olemme yhdessä valmistelleet esityksen hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksista. Ne koskevat:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasturvallisuutta

Tutustu yhteiseen esitykseemme hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksista

Tutustu myös Työterveyshoitajaliiton omiin hallitusohjelmatavoitteisiin.


Akavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Farmasialiitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Agronomiliitto (ravitsemusterapeutit)

Suomen Fysioterapeutit

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Suuhygienistiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Toimintaterapeuttiliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto