Joko tutustuit TYÖKE - hankkeeseen?Näytä alasivut

Joko tutustuit TYÖKE - hankkeeseen?

26.4.2018

TYÖKE – Verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -hanke tähtää eri toimijoiden yhteistyöhön, jonka avulla edistetään terveyttä ja työkykyä maakunnassa, kunnissa ja työpaikoilla.

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on varmistaa työterveyshuollon toiminnallinen integraatio muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä varmistaa, että sote-muutoksessa rakentuu toimiva työikäisten terveydenhuolto, joka vastaa myös tulevaisuuden haasteisiin. Edellytyksenä on työterveyshuollon, muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen toimiva ja sujuva yhteistyö työikäisten parhaaksi ja työpaikkojen tueksi.

Hankkeen tavoitteena on myös antaa välineitä sote-päätöksentekoon ja ohjata yhdessä työterveyshuollon tulevaisuutta tutkien vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä sekä niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Hanke ulottuu koko Suomeen. Kehittämistyötä tehdään osana sote-muutosta. Kehittäminen on aloitettu 4-6 sote-alueella ja viedään läpi kolmessa aallossa kattaen koko Suomen. Asiantuntijat, hankkeessa koottava alueiden työterveystoimijoiden keskuudesta koottava valtakunnallinen ryhmä ja hankkeen yhteinen työskentelyalusta sitovat maakuntien verkostot yhteen ja mahdollistavat toisilta oppimisen. Liiton puheenjohtaja Pilvi Österman toimii hankkeen ohjausryhmässä,

Lisätietoa hankkeesta Työterveyslaitoksen sivuilta.