Kokouskutsu: Tervetuloa sääntömääräiseen syysliittokokoukseen 14.11.2019

10.10.2019

Kokouksessa päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja taloudesta sekä käydään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali.

KOKOUSKUTSU

Aika: 14.11.2019 klo 17.00. Valtakirjojen tarkastus alkaen kello 16.15
Paikka: Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa sekä muut tarvittavat kokoustoimihenkilöt
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnetään mahdolliset puhe- ja läsnäolo-oikeudet
4. Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Valitaan liiton puheenjohtaja kaudeksi 2020–2021
6. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle toimikaudeksi 2020–2021
7. Valitaan yksi tilintarkastajaa, yksi varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. Päätetään liiton puheenjohtajan palkkiosta sekä hallituksen ja sen alaisten jaosten ja toimikuntien jäsenten palkkiosta
9. Päätetään vuoden 2020 jäsenmaksujen suuruudesta
10. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2020
11. Päätetään liittokokouskutsun julkaisutapa
12. Käsitellään muut hallituksen kokouksessa esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat
13. Kokouksen päättäminen

SUOMEN TYÖTERVEYSHOITAJALIITTO RY –
FINLANDS FÖRETAGSHÄLSOVÅRDAREFÖRBUND RF
Sääntömääräinen syysliittokokous