Koronavirus COVID-19 - ohjeita jäsenilleNäytä alasivut

Koronavirus COVID-19 - ohjeita jäsenille

16.3.2020

Koronavirus leviää vauhdilla Suomessakin. Tilanne aiheuttaa monia kysymyksiä työhön ja arkeen liittyen. Tälle sivulle on koottu tietoa työskentelystä näissä poikkeuksellisissa oloissa.

 
Tutustu infosivuihin: 
UKK Koronavirus
Koronavirus ja lomautus 
Valmiuslaki ja työntekovelvoite 
Mitä työntekijän tulisi tietää koronaviruksen vaikutuksesta työntekoon? Akavan koostama sivu antaa vastauksia mm. koronavirukseen liittyviin teemoihin: karanteeni, palkkaa vai tartuntatautipäivärahaa, sairastuminen ja työkyvyttömyys, matkustaminen, tapahtumiin osallistuminen, vuosiloma, etätyö ja lomautus. 

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Valmiuslaki tuli voimaan 17.3.2020 ja se kumottiin 16.6.2020. Eli työnantajan mahdollisuus poiketa työaikaa, vuosilomaa ja irtisanomisaikoja koskevista säännöksistä sosiaali- ja terveystoimessa päättyi 16.6.2020. 

On tärkeää seurata viranomaisten kuten THL:n ja Työterveyslaitoksen viestintää:

Ohjeet varautumiseen työpaikoilla:

Työterveyslaitos on ohjeistanut työpaikkoja siitä, miten uuden koronaviruksen leviämiseen on varauduttava.
Työterveyslaitoksen toimintaohje yrityksille koronavirusepidemiaan varautumiseksi (Työterveyslaitos)

Ohjeet terveydenhuollon henkilöstölle, jotka työssään voivat olla tekemisissä koronaviruksen (COVID-19) tartuttaman henkilön kanssa. 
Toimintaohje työntekijöille uuden koronaviruksen tartunnan torjuntaan

Toimenpideohje epäiltäessä koronaviruksen COVID-19 aiheuttamaa infektiota

Koronaviruksen COVID-19 laboratoriotutkimukset

Ohjeet koronavirusinfektion kirjaamisesta potilastietoihin

Seuraa viranomaisten ohjeita ja tiedotteita:

THL Ajankohtaista koronaviruksestayöterveyslaitos koronavirusohjeistus

Kela: Ajankohtaista koronatilanteesta

THL Käsienpesu - ja yskiminen

Valtioneuvosto hallituksen suositukset

Valtioneuvosto tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

Fimea koronaviruksen vaikutukset lääkkeiden saatavuuteen