Liiton apurahat haettavissaNäytä alasivut

Liiton apurahat haettavissa

21.12.2017

Työterveyshoitajaliitto myöntää apurahoja liiton jäsenille. Vuoden 2018 apurahojen hakuaika päättyy 28.2.2018.

Yleisenä ehtona on vähintään kahden vuoden jäsenyys liitossa.

Terveydenhuoltoneuvos  Ruth Säynäjärven rahastosta myönnetään apurahoja työterveyshoitajan ammattitaidon kehittämiseen liittyvään opinto- ja tutkimustoimintaan. Apurahat myöntää Työterveyshoitajaliiton hallitus.

Apurahojen hakeminen

Apurahahakemusten tulee olla liiton toimistolla  28.2.2018 mennessä. Hallitus tekee apurahapäätökset ammatti- ja koulutusjaoksen esityksen perusteella 12.4.2018 kokouksessa.

Apurahoja myönnetään

  • työterveyshoitajan työtehtävien tai roolin kehittämiseen liittyvään tutkimus- ja kehitystyöhön
  • työterveyshuollon tutkimus- ja kehitystyöhön, erityisesti työterveysyhteistyön tutkimukseen, pienyritysten työterveyshuollon tutkimiseen sekä työterveyshuollon digitalisaation tutkimus- ja kehitystyöhön. 
  • kansainvälisiin kongresseihin, joissa hakija esittää työterveyshuoltoon kohdistuvia tutkimuksia, kehittämis- tai koulutushankkeita

Apurahoja ei myönnetä

  • Tutkinnon suorittamiseen
  • perus- eikä täydennyskoulutukseen, eikä esim. ensiapuopettaja-, työnohjaaja-, psykoterapeuttikoulutukseen
  • ​Työnantajan vastuulle kuuluvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen

Lisätietoja apurahan hakemisesta

Liiton toimistosta, puh. (09) 4178 7730 tai liiton puheenjohtaja Pilvi Östermanilta, puh. 040 761 7152.
Hakulomake Hakemus lähetetään osoitteella: eve.becker@stthl.fi