Minun työni - Tutustu työterveyshoitaja Lauraan ja hänen työhönsä

13.3.2018

Minun työni -juttusarjassa tutustutaan työterveyshoitajiin ja heidän työhönsä. Esittelyssä on Rajavartiolaitoksen esikunnassa työskentelevä Laura Karjaalta.


Miten sinusta tuli työterveyshoitaja?

Valmistuin sairaanhoitajaksi 30 vuotta sitten Helsingin kaupungin sairaanhoito-oppilaitoksesta. Nuorena hoitajana minua kiinnostivat erityisesti ensiapu ja kirurginen sairaanhoito. Pääsin jo opiskelijana Töölön sairaalaan töihin ja työskentelin siellä sekä ensiavussa että monilla kirurgisilla osastoilla kunnes vuonna 1990 muutin Saksaan Frankfurt am Mainiin. Katolisten nunnien ylläpitämässä St.  Marienkrankenhausissa vierähti kolme vuotta teho-osastolla, ensiavussa sekä lopuksi leikkaussalissa anestesiahoitajana. Siellä kypsyi ajatus terveydenhoitajan työstä, työstä jossa saisin olla tekemisissä enemmän ihmisten kuin koneiden kanssa. Työtilanne oli kehno vuonna 1993, kun valmistuin terveydenhoitajaksi. Sain töitä Tamro konsernista sairaalatuotteiden edustajana. Sitten tuli onnenpotku, sillä minulle tarjottiin työterveyshoitajan paikkaa Karjaalla. Kahden pienen lapsen äidille oli iso etu saada työskennellä omassa kotikaupungissa ja vieläpä työterveyshuollossa, josta olin haaveillut.

Kerro jotain itsestäsi

Perheessämme on kolme lasta; Axel, Lydia ja Ines sekä yrittäjä aviomies Kari. Asumme Karjaalla ja kotona asuu vielä 16-vuotias Ines; lisäksi vauhtia elämään tuovat borderterrierit  Niisku ja Hilma. Harrastan liikuntaa, mökkeilyä, kokkaamista ja olen mukana paikallisessa viiniseurassa sekä kansainvälisessä naisjärjestössä. Vapaa-ajalla on mukavaa kutsua hyviä ystäviä kylään ja herkutella. Myös terkkari voi tykätä elämän nautinnoista! Perheemme on matkustellut eri maailmankolkissa, mutta kesälomalla meitä on vaikea houkutella pois mökiltä, joka sijaitsee pienessä saaressa Hangon edustalla.

Missä työskentelet ja mitä työhösi kuuluu?

Työskentelen Rajavartiolaitoksessa; tarkemmin Rajavartiolaitoksen esikunnassa Helsingissä. Rajavartiolaitos on sisäministeriön alaisuudessa toimiva nykyaikainen, yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Ydintoiminnot koostuvat rajavalvonnasta, rajatarkastuksista, rikostorjunnasta, merialueen turvallisuuden vastaamisesta, merellisen ympäristön suojelusta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä ja maanpuolustuksesta.

Tehtäväni työterveyshoitajana on koordinoida ja yhteen sovittaa työterveyshuollon palvelut työnantajani ja palveluntuottajien välillä. Tämä konsepti on ainutlaatuinen maassamme, sillä huolehdin työntekijöidemme terveysasioista erinomaisessa yhteistyössä ostopalveluna eri työterveystiimien kanssa. Moni kysyykin, että miten tuo voi toimia? Vastaan, että hienosti, kunhan oma rooli on itselle selkeä.

Olen työnantajan edustaja, mutta olen myös työntekijöidemme edustaja, jolla on vaitiolovelvollisuus. Tehtäväni on huolehtia työntekijöidemme terveysasioista kuten terveystarkastusten toteutumisesta, verkostopalavereista, hoitoonohjaussopimuksista ym. siten, että lain velvoite on työnantajan suuntaan kunnossa. Työntekijät kysyvät minulta usein neuvoa omaan terveyteen liittyvästä asiasta ja minun tehtäväni on neuvoa ja opastaa, mihin hän voi hakeutua hoitoon ja mitä kuluja meidän työterveyshuollon sopimus kattaa. Tämä prosessi toimii myös työterveyshuollon palveluntuottajan suunnasta minuun päin. Sieltä tulee yhteydenotto, kun työntekijän terveydentilassa on tapahtunut muutos ja tarvitaan tukitoimia. Tehtäväni on organisoida verkostopalaveri ja olla siinä läsnä. Lisäksi ennen palaveria olen keskustellut eri osapuolien kanssa ja kartoittanut eri vaihtoehtoja kuten muokattua työnkuvaa toipumisen ajaksi, osasairauspäivärahan anomismahdollisuutta, kuntoutuksen tarvetta, työkokeilua tai jopa uudelleenkoulutuksen tarvetta.

Työssäni saan olla monipuolisesti tekemisissä esimiesten, HR:n, Kelan, Kevan ja Valtiokonttorin virkailijoiden kanssa ja näen roolini siten, että näin mahdollistetaan asioiden mahdollisimman jouheva hoito.

Minulla on seitsemän ihanaa kollegaa Rajavartiolaitoksessa ja työtehtävämme on jaettu pääosin maantieteellisen sijainnin mukaan maa- ja merirajoille, mutta digitalisaation myötä pystymme hoitamaan monia työtehtäviä kuten sairauspoissaolon seurantaa, laskujen käsittelyä ja työtapaturmailmoitusten tekoa Valtiokonttorille toistemme tukena. Lomalla siis voi nauttia ja unohtaa arkiset työasiat, kun tietää, että sijaistaminen toimii.

Työssäni vastaan Suomenlahden merivartioston sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan Rajatalon henkilöstön työterveyshuollon toteutuksesta.  Koska tämä alue rajoittuu maantieteellisesti Suomenlahteen, niin luonnollisesti minulla on runsaasti merellisiä yksiköitä huollossa: käytännössä siis merivartioasemat itärajalta Virolahdelta Hankoon ja lisäksi vartiolaivat Merikarhu ja Turva. Suomenlahden merivartioston   meripelastuskeskus johtaa asemien ja laivojen toimintaa pelastustehtävissä ja kiinteänä osana toimintaan liittyy myös valmiusjoukkueen henkilöstö. Rajavartiolaitoksessa noudatetaan pysyväisasiakirjojen mukaisia terveystarkastuksia, joissa huomioidaan merityö mutta toisaalta myös sotilasviran vaatimukset samanaikaisesti.  Laivoilla ja asemilla työskentelee sukeltajia, joiden terveystarkastukset hoidetaan yhteistyössä Sukelluslääketieteen keskuksen kanssa.

Merelliseen toimintaan liittyy yhtenä elementtinä meripelastus. Vartioston työterveyshoitajana tehtäviini kuuluu ensiapuvälineiden hankinta yksiköihin. Suomenlahden merivartiostolla on erittäin hyvä yhteistyö rannikon sairaanhoitopiirien kanssa ja EA-koulutus tapahtuukin niiden johdolla merellisissä yksiköissä. Molemmissa vartiolaivoissa on laiva-apteekki A eli lääkkeitä ja hoitovälineitä on laaja valikoima, koska laivojen tehtävät ulottuvat Itämeren ulkopuolellekin. Tällä hetkellä vartiolaiva Merikarhu on Välimerellä Frontex-operaatiossa toista kertaa ja se tarkoittaa minun työssäni sitä, että toimitan sinne lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Se on todella mielenkiintoista ja erilaista työterveyshoitajan työtä. Lisäksi vastaan muun henkilöstön ensiapukoulutusten järjestämisestä.   

Rajatalossa työskentelee runsaasti eri alojen asiantuntijoita, tukitoimintojen henkilökuntaa ja koko johto. Vuosi vuodelta kasvaa erimittaisilla ulkomaankomennuksilla olevan henkilöstön määrä; osa näistä komennuksista tulee hyvinkin nopealla aikataululla ja se asettaa omat vaatimukset työterveyshuollon saumattomalle yhteistyölle. Tässä kohtaa roolini on melko keskeinen. Hankin ja jaan informaatiota tämän hetkisistä rokotussuosituksista, vakuutuksista ja varmistan, että perheenjäsenten terveydestä huolehditaan myös asianmukaisella tavalla.

Minun työhöni kuuluu myös työsuojeluorganisaatiossa asiantuntijan roolissa toimiminen ja työpaikkaselvitysten koordinointi yhteistyössä työsuojelun, työterveyshuollon ja henkilöstön välillä. Huolehdin, että riskikartoitukset ovat hyvissä ajoin ennen työpaikkaselvitystä työterveyshuollon tiimin analysoitavana, tuotan tilaston työtapaturmista ja itse selvityksen jälkeen koordinoin yhdessä yksikön päällikön ja työturvallisuuspäällikön kanssa jatkotoimenpiteet. Selvityksiä on vuosittain 4-5 työyksikössä. Monissa työtehtävissä on altisteita kuten melua, tärinää, väkivallan uhkaa ja iso liuta erilaisia kemiallisia aineita, joten minun ammattitaitooni kuuluu olla kartalla uusimmista suojavälineistä ja hankkia niitä.

Rajavartiolaitos on organisaatio, jossa työtehtäviin toisinaan kuuluu henkisesti hyvinkin kuormittavia tapahtumia. Sen vuoksi olemme luoneet selkeän käytännön, miten silloin toimitaan. Organisaatiossa on defusing-koulutettuja henkilöitä, jotka käyvät ensimmäisen purkukeskustelun järkyttävän tapahtuman / kriisitilanteen jälkeen kahdeksan tunnin sisällä tilanteen loppumisesta. Siinä ovat mukana työvuorossa olleet ja sen jälkeen arvioidaan debriefingin eli psykologisen jälkipuinnin tarve. Minun tehtäväni näissä tilanteissa on olla yhteydessä työterveyshuollon nimeämään työterveyspsykologiin ja organisoida tilaisuus. Itse olen käynyt myös debriefing-koulutuksen viime keväänä ja voin toimia yhdessä ammattilaisen kanssa vetäjänä tilaisuudessa. Virka-ajan ulkopuolella paikalliset kriisiryhmät ovat käytettävissä.

Mikä työssäsi on parasta? Mitä haasteita työssäsi koet olevan?

Ehdottomasti parasta työssäni on sen monipuolisuus ja vaihtelevuus. Koko ajan tilanteet elävät ja yksi puhelinsoitto voi muuttaa täysin päivän kulun. Saan olla mitä erilaisimpien ihmisten kanssa tekemisissä ja suuren osan tunnen henkilökohtaisesti. Työni on myös melko liikkuvaa ja olen päässyt mm. sukeltajien matkassa veden alle erikoispuvulla ja mitä erilaisimpien veneiden ja jääkulkuneuvojen kyytiin.

Haastavia tilanteita tulee eteen, kun työntekijän terveydentila ei anna mahdollisuutta jatkaa entisissä tehtävissä. Useimmiten niihin löytyy ratkaisu, sillä rajavartiolaitoksessa on runsaasti erilaisia työtehtäviä. Jossain tapauksissa uudelleenkoulutus on ainut ratkaisu.

Omanlainen haaste on tämänhetkinen sähköpostitulva; sähköpostilaatikoitakin on useita!

Miten haluaisit kehittää työtäsi?

Toivon voivana kehittää Rajavartiolaitoksen henkilöstön työhyvinvointia; olisi todella mielenkiintoista päästä johonkin laajempaan, vaikka valtion kehittämisprojektiin mukaan. Digitalisaation myötä uskon rutiininomaisten työtehtävien vähenemiseen kohdallani ja sen myötä aikaa voisi käyttää uusien toimintamallien ideoimiseen muiden työterveyshoitajien kanssa.

Mitä odotat työterveyshuollon tulevaisuudelta?

Toivon, että sote ei sotke työterveyshuollon kenttää turhaan. Olen iloinen työterveyshuollon yhteistyöstä, joka on jatkunut jo vuosia samojen yhteistyökumppaneiden kanssa ja kehittynyt koko ajan.

Mikäli toimit liitossamme luottamustoimessa, kerro siitä…

Tällä hetkellä olen liiton toiminnassa mukana osallistumalla liiton 70-vuotisjuhlien järjestelyyn juhlatoimikunnassa Marjan, Tuijan ja Mariannen kanssa.

Vapaa sana

Mottoni on: elä hetkessä, nauti jokaisesta päivästä sen iloineen ja suruineen!
Kevättä odotellessa, Laura