NeuvotteluinfoNäytä alasivut

Neuvotteluinfo

14.12.2017

Yksityinen terveyspalveluala

Terveyspalvelualan unionin seuraava neuvottelu työnantajaa edustavan HALI ry:n kanssa on 10.1.2018. Tavoitteena on ostovoiman turvaavat palkankorotukset, henkilöstön edustajien aseman parantaminen ja työhyvinvointia lisäävät muutokset.

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN

YTN on solminut jo useita neuvottelutuloksia: http://www.ytn.fi/index.php?page_id=674
YTN aloitti rahoitusalalla ylityökiellon 8.12.2017 alkaen vauhdittaakseen neuvotteluja. Viikonlopputyön lisäksi työnantaja haluaa ottaa alalla käyttöön jaksotyön, jonka myötä työaikaa voitaisiin sijoittaa 4-10 tunnin pituisina vuoroina maanantaista sunnuntaille.

Kunta-alan osapuolet täsmensivät tavoitteitaan

Kunta-alan osapuolet kokoontuivat 13.12. ja täsmensivät tavoitteitaan. Puhetta oli mm. sopimuskauden pituudesta. Tekstitavoitteista ei vielä keskusteltu. Seuraava neuvottelutapaaminen on 9.1. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry hakee neuvotteluissa prosentuaalisia yleiskorotuksia (vähintään samn tasoisia korotuksia kuin muillakin aloilla n. 3,2%) ja palkkaohjelmaa, jolla kuntasektorin palkkojen jälkeenjääneisyyttä saadaan korjattua.

AVAINTES:n neuvottelut alkoivat

AVAINTES:n tulevan sopimuskierroksen neuvottelut aloitettiin 14.12. keskustelemalla yleisesti osapuolten neuvottelutavoitteista. Allekirjoittajajärjestöt jättivät yhteiset neuvottelutavoitteet. Neuvotteluja jatketaan tammikuun alussa.

Valtiosektori

Valtion koordinaatti kokoontui 11.12. Osapuolet antoivat omat alustavat tavoitteensa; molempien osapuolten tavoitepaperit käytiin pääpiirteissään läpi vielä kuitenkaan tarkemmin kommentoimatta niiden sisältöä. Korotusten suuruudesta näyttää olevan merkittävä näkemysero, kuten tässä vaiheessa neuvotteluja usein on. Valtiosektorin neuvottelut jatkuvat ensi maanantaina 18.12.