Suomen Työterveyshoitajaliitto ei hyväksy irtisanomissuojan heikennystä

5.10.2018

Toistaiseksi voimassaoleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 8.10. klo 00 kaikilla sopimusaloilla.

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry vaatii maan hallitusta lopettamaan työsopimuslain muutosesityksen valmisteluun, joka heikentäisi työsuhdeturvaa alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Useat ammattiliitot ovat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen esitystä, joka asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan sillä perusteella, minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät. Muutosta ei ole perusteltua viedä eteenpäin, koska sen vaikutukset työllisyyteen jäisivät olemattomiksi. Lakiesitys rokottaisi jälleen naisvaltaisia aloja ja heikentäisi työsuhdeturvaa.

Ohjeita jäsenelle:

Koskeeko kielto minua?
Liiton jäsenenä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee sinua, työskentelet sitten millä sopimusalalla tahansa. Älä sovi ylityöstä tai vuoronvaihdosta 8.10. alkaen. 

Mitä ylityökielto tarkoittaa?
Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti ennalta sovittujen työaikojen mukaisesti. Ennen kiellon julistamista sovitut ylityöt voit tehdä.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?
Tee normaali työaikasi, älä veny enempään. Ennen kiellon julistamista sovitut vuoronvaihdot voit tehdä.

Luottamusmiehet on rajattu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle.

Jos kaipaat lisätietoa, ota yhteyttä järjestöpäällikköön eve.becker@stthl.fi, 040 761 7231.