Suomen Työterveyshoitajaliitto onnittelee aloittavaa hallitusta erittäin tulevaisuusmyönteisestä ja visionäärisestä hallitusohjelmasta.

7.6.2019

Hallitusohjelmassa uudelle vuosikymmenelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti Suomesta tulisi vuoteen 2030 mennessä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä maa. Osaamisen ja osallistumisen edistäminen yhteiskunnassamme, ovat teemoja, joihin me työelämän käytännön osaajat, työterveyshoitajat, olemme vaikuttamassa. Tuemme aloittavan hallituksen näkemystä siitä, että kestävä talouskasvu rakentuu korkealle työllisyysasteelle ja vahvalle julkiselle taloudelle. Toivomme, ettei yhteiskunnassamme tulevaisuudessa investoitaisi runsaasti voimavaroja syrjäytymisestä johtuvien ongelmien hoitoon, vaan pääpaino olisi niiden ennaltaehkäisyssä. Työterveyshuollossa on aloitettu palvelujärjestelmän uudistaminen ehkäisevään suuntaan, mutta uudistusta tulisi jatkossa vauhdittaa lakiuudistuksin, jotta työterveyshuollon perustehtävä palautetaan.

Työllisyys, työikäisten hyvinvointi ja työkykyisyys ovat kuntoutuksen uudistamisen ohella, mielestämme ansaitulla painoarvollaan esillä ohjelmassa. Työterveyshoitajat ovat työelämän osaajia, joilla on käytännön ja arjen kosketuspinta suomalaiseen työelämään. Työmme kohdentuu työikäiseen väestöön, heidän työkykyisyytensä varmistamiseksi. Voimavarojamme työssämme ovat sujuvat ja toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupolut, sekä niissä riittävästi resursoidut palvelut, jotta voimme ohjata asiakasta oikea-aikaisen hoidon tai kuntoutuksen piiriin.

Suomi kaipaa kilpailukyvyn ja laadukkaan työelämän turvaamiseksi kipeästi hallitusohjelmaan kirjattua kansallista työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena olisi lisätä yhteistoimintaa, luottamuksellista ilmapiiriä ja digitaalista osaamista. Osana tätä ohjelmaa toteutettaisiin työn, terveyden ja työkyvyn tutkimus- ja kehittämisohjelma, joka toivottavasti edistää hiipuvaa työterveyshuollon tutkimustoimintaa. Liittomme on huolissaan työterveyshuoltoa ja työelämää koskevan tutkimuksen voimavarojen vähenemisestä. Hallituksen tavoite rakentaa Suomeen maailman paras työelämä, onnellisten ja hyvinvoivien ammattilaisten Suomi, missä jokaisen tiedot ja taidot ovat työelämän käytössä, on kunnianhimoinen, mutta todella arvokas. Suomella on mahdollisuudet asettua edelläkävijäksi työhyvinvoinnin johtavana maana. Onnea ja menestystä aloittavalle hallitukselle

puheenjohtaja Pilvi Österman
pilvi.osterman@gmail.com
0400 734476.