Suomen Työterveyshoitajaliitto: Työntekijöiden kilpailukieltojen käyttöä rajoitettava

13.8.2019

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on selvittänyt kilpailukieltosopimusten muutostarpeita ja luovuttanut muistion ministeriölle 14.8.2019. Kolmikantainen työryhmä ei päässyt kilpailukieltojen rajaamiskeinoista yksimielisyyteen ja vaihtoehtojen käsittely jäi puolitiehen. Kansainvälisten mallien sopivuutta Suomeen ei arvioitu, kilpailukieltosopimusten rajoitusvaihtoehtoja ei kuvata muistiossa riittävästi, kilpailukieltosopimusten tarkoitus on kuvattu puutteellisesti ja kilpailukieltosopimuksiin liittyvä yhteiskunnallinen ongelma on kuvattu muistossa liian suppeasti.

Kilpailukieltosopimukset ovat yleistyneet kestämättömälle tasolle.  Akavan vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan uusissa työsopimuksissa 45 prosentilla työsopimukseen sisältyi kilpailukielto. Tilanne on pahentunut entisestään. Kilpailukieltoja ei käytetä vain erityisen painavasta syystä harvoissa tilanteissa, kuten alun perin oli tarkoitus, vaan korkeakoulutettujen työmarkkinat ovat muuttuneet jähmeiksi.

Työterveyshoitajaliiton mukaan kilpailukieltosopimuksia käytetään yhä enemmän myös työterveyshuollossa. Akavan kyselyyn vastanneista liittomme esimies- ja johtotehtävissä toimivista jäsenistä noin puolella oli voimassa oleva kilpailukielto. Kilpailukieltoja koskevaan lainsäädäntöön liittyy lukuisia soveltamisongelmia. Käsitteet ovat epämääräisiä, sopimuksen keston tarvetta ei arvioida tapauskohtaisesti, korvausta ei makseta, eikä työnantajalle koidu seuraamuksia säännösten vastaisista sopimuksista. Kilpailukielto rajoittaa Suomen Työterveyshoitajaliiton mukaan työntekijän perustuslaillista oikeutta tehdä koulutukseensa perustuvaa palkkatyötä Suomessa.  

Suomen Työterveyshoitajaliiton kanta on, että kilpailukieltojen perustelut ja niiden yhteiskunnalliset seuraamukset tulisi arvioida tarkoin. Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan onkin kirjattu, että kilpailukieltosopimusten käyttöä rajataan. Kilpailukieltojen käytön rajoittamista aiemmin selvittäneet (varatuomari Jukka Ahtela ja Aalto-yliopiston taloustieteen ryhmä) asiantuntijat ovat esittäneet, että kilpailukieltojen käyttöä rajattaisiin säätämällä työnantajalle lakisääteinen kompensaatiovelvollisuus kilpailukiellon käytöstä, kuten keskeisissä kilpailijamaissamme.

Työterveyshoitajaliitto odottaa, että työministeri Timo Harakka asettaa työryhmän muuttamaan kilpailukieltosopimuksia koskevia säännöksiä lähtökohtana työntekijän oikeus työllistyä ja vaihtaa työpaikkaa. Lakiin on laadittava työnantajalle kilpailukiellon kompensaatiovelvollisuus ja sanktiot kilpailukieltoehtojen perusteettomasta käytöstä.

 

Pilvi Österman                                    Eve Becker
Puheenjohtaja                                    Järjestöpäällikkö
0400 734476                                      040 7617231

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän muistio on ministeriön verkkosivuilla: Linkki muistioon