Suositus työterveyshoitajan asiakasmitoituksesta ja tulostavoitteista

17.10.2019

Liiton suositus ottaa kantaa asiakasmitoitukseen sekä asiakasyritysten että henkilöasiakkaiden määrän osalta. Lisäksi suositus ottaa kantaa laskutettavan työn osuuteen ja tulostavoitteissa huomioitaviin seikkoihin. Suositus on tehty tulostavoitteita koskevan kyselyn ja mm. asiakasmääriä ja työn kuormitusta selvittäneen jäsenkyselyn perusteella. Tutustu esitteeseen, tulosta tai tilaan esitteitä toimistosta ja vie se työpaikalle.