Terveydenhoitajien ja työterveyshoitajien ammatillinen KIILA -kuntoutus

8.5.2019

Ammatillinen KIILA –kuntoutus on tarkoitettu työssä olevalle alle 67-vuotiaalle työntekijälle tai yrittäjälle, jolla sairaus tai vamma heikentää työkykyä, ansaintamahdollisuuksia ja toimeentuloa. Liiton jäsenenä voit hakea oman ammattiryhmäsi kuntoutukseen.


Kuva: Kuntoutus toteutetaan Lohjan Kuntoutumiskeskuksessa.

Kohderyhmä
•Kiila – kuntoutuskurssi on tarkoitettu työelämässä oleville alle 67-vuotiaille terveydenhoitajille ja työterveyshoitajille, joiden työkykyä heikentää jokin sairaus tai vamma ja näiden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn heikentymisen. Hakijan työkyvyssä  on todettu heikentymistä perussairauden tai vamman vuoksi ja työssä esiintyvät kuormitustekijät myötävaikuttavat työkykyä  heikentävästi.

Tavoite
•Työntekijän työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja työelämässä pysymisen ja voimavarojen tukeminen. Tavoitteena on löytää keinoja oman työkyvyn hallintaan ja etsiä toimivia keinoja voimavarojen lisäämiseen arjessa.

Sisältö
•Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisena, mutta se suunnitellaan aina yksilöllisesti, yksilön tarpeiden pohjalta. 
•Kurssilla paneudutaan kuntoutujan terveyden edistämiseen sekä elämänhallinnan vahvistamiseen. Kuntoutuksen sisältö nivotaan lähelle kuntoutujan työtä, työympäristöä ja elämäntilannetta.
•Kuntoutuskokonaisuus muodostuu kuntoutujan tilanteen arvioinnista (etätapaaminen), ryhmäjaksoista (4) ja yksilöllisestä osasta sekä päätösosasta. Kokonaisuudessaan kuntoutusprosessi kestää noin vuoden.

Kustannukset
•Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa.
•Kuntoutus on kuntoutujalle maksutonta.
•Kela myöntää kuntoutusajalle kuntoutusrahaa ja matkoista voi hakea matkakorvausta. Lisätietoja kuntoutusetuuksista  saat Kelasta, www.kela/kuntoutusraha.

Hakeminen
•Kuntoutujat hakevat kuntoutukseen toimittamalla hakemukset liitteineen Kelaan.
•Hakija täyttää Kelan kuntoutushakemuksen (KU 101) ja laatii esimiehen kanssa ammatillisen selvityksen (KU200).
•Kuntoutushakemukseen liitetään lääkärin laatima B-lausunto tai muu riittävä terveysselvitys.
Hakemuksen tulee olla Kelassa viimeistään 30.9.

Lisätietoja kuntoutuksesta ja hakemisesta saat esittelystä sekä Kelan sivuila: https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication Kurssinumero 76428

Pilvi Österman, kuntoutuspäällikkö p. 046 850 8209
pilvi.osterman@lohjaspa.fi

Lohjan Kuntoutumiskeskus
Karjalohjan Päiväkumpu Oy
Ylhäntie 1
09120 Karjalohja
www.lohjaspa.fi