Terveyspalvelualan Unionin neuvottelut kilpailukykysopimuksesta edelleen kesken

13.6.2016

Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajia edustava Terveyspalvelualan liitto jatkoivat neuvotteluja kilpailukykysopimuksen soveltamisesta perjantaina 10.6. Unioni ei hyväksynyt työnantajan esitystä, koska kynnyskysymyksessä eli luottamusmiehen valintaoikeutta koskevassa asiassa ei edetty. Unionilla ei ole tällä hetkellä oikeutta valita luottamusmiestä kaikilla työpaikoilla, joten sillä ei ole myöskään valmiutta sopia paikallisen sopimisen laajasta lisäämisestä. Luottamusmiesten aseman parantaminen on osa kilpailukykysopimusta ja liittyy suoraan paikallisen sopimisen kehittämiseen.

Neuvotteluja jatketaan myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöjä ovat JHL, Jyty, Kuntoutusalan Asiantuntijat ry, Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL ja Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat TAJA.