Työehtosopimusneuvottelut etenevätNäytä alasivut

Työehtosopimusneuvottelut etenevät

11.3.2020

Jäsenistömme kannalta keskeisimpien työehtosopimusten sopimuskausi päättyy maaliskuun lopussa ja eri sopimusalojen neuvottelut ovat kesken. Tärkeimpiä tavoitteita ovat kiky-tuntien poisto ja palkankorotukset.

Terveyspalveluala

Terveyspalvelualan työehtosopimus on irtisanottu päättymään 31.3.2020. Terveyspalvelualan neuvotteluissa vaihdettiin tänään työnantajaliitto Hyvinvointiala HALIn kanssa työehtosopimustavoitteita ja käytiin niistä yksityiskohtaista keskustelua.

Terveyspalvelualan Unionin neuvottelutavoitteista tärkeimpiä ovat ostovoimaa parantavat palkankorotukset ja ns. kiky-tuntien poisto, toteaa Unionin neuvottelija, liiton järjestöpäällikkö Eve Becker. Neuvotteluissa esitetään myös mm. useampivuotista palkkaohjelmaa, parannuksia perhevapaisiin, selkeyttä matkustussääntöön ja vuosilomamääräyksissä siirtymistä 5 päivää/viikko lomalaskentaan. Henkilöstön edustajien aseman parantaminen on myös keskeinen vaatimus, samoin kuin työhyvinvointia lisäävät muutokset.

Kunta-ala

Kiky ja palkkaohjelma esillä kunta-alan neuvotteluissa "Palkkaohjelmalla tulee varmistaa, että tehtäväkohtainen vähimmäispalkka vastaa tehtävän edellyttämää koulutusta sekä työn ja työolojen vaativuutta."

Kiky-työajanpidennys puhutti perjantaina 6.3 kunta-alan pääneuvotteluryhmän tapaamisessa. Tilannekuva siitä, että muilla aloilla saavutetut ratkaisut heijastuvat kuntasektorille, näyttää tässä vaiheessa realismilta.. Yksityisen sektorin aloilla kiky-tunnit ovat poistuneet vaikeiden neuvotteluiden tai sovittelun jälkeen. Tilalle on kuitenkin tullut muita ehtoja, joissa on niin työntekijöiden kuin työnantajien näkökulmasta heikennyksiä ja parannuksia.

Palkkaohjelma edistämään samapalkkaisuutta
Myös JUKOlle tärkeä palkkaohjelmatavoite oli esillä neuvottelutapaamisessa. JUKOn mielestä palkkaohjelmalla tulee varmistaa, että tehtäväkohtainen vähimmäispalkka vastaa tehtävän edellyttämää koulutusta sekä työn ja työolojen vaativuutta. - Palkkaohjelmalla varmistetaan, ettei kuntasektorin ansiokehitys jää jälkeen yksityisen sektorin ansiokehityksestä. Lisäksi palkkaohjelman avulla tulee edistää samapalkkaisuutta verrattaessa eri koulutusaloja edustavia, samalla vaativuustasolla olevia tehtäviä, listaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Kokouksessa pohdittiin myös KunTeko-hankkeen jatkoa ja työelämän kehittämisen muita jatkotoimia osana neuvoteltavaa sopimusratkaisua.
Neuvotteluja jatketaan kunta-alan pääryhmässä perjantaina 13.3. klo 8.30.

Avaintes

Avaintes-pöydässä keskusteltiin maanantaina matka-ajasta ja koulutuksesta

Avaintes-neuvottelut jatkuivat maanantaina 9. maaliskuuta. - Käsittelimme edelleen työehtosopimuksen työaikalukua sekä tarkemmin tavoitettamme matkustusajasta ja koulutukseen käytettävästä ajasta, JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm kertoo.

Palkansaajat ovat yhdessä esittäneet tavoitteen, että matkustusaika korvattaisiin joko rahana tai vapaana. - Keskustelu matkustusajasta jatkuu. Työaikaluvun tekninen stilisointi sen sijaan alkaa olla valmis. Sen sisältötavoitteista jatkamme keskustelua seuraavalla neuvottelukerralla, Holm kertoo.

Koulutuksen osalta palkansaajat esittävät nykyisen työehtosopimuskirjauksen yksinkertaistamista. Tavoitteena on, että työajaksi luetaan aina koulutus, johon osallistumisesta määrää työnantaja.

Maanantaina keskusteltiin myös luottamusmiehen aseman parantamisesta, kuten ajankäytön ja tiedonsaannin vahvistamisesta. Neuvottelut jatkuvat tänään 11. maaliskuuta.

Valtio

Valtion neuvotteluissa puhutti koronavirukseen varautuminen

Valtion neuvottelut jatkuivat tänään 9. maaliskuuta. Tapaamisessa keskusteltiin vilkkaasti virastojen antamista ohjeistuksista koronavirukseen liittyen. Osassa virastojen omista ohjeista on mukana palvelussuhteen ehtoja koskevia yksipuolisia määräyksiä. Näitä ei ole koordinoitu valtiovarainministeriön puolesta. – Väliaikainen asetusmuutos, joka antaa mahdollisuuden jäädä sairauslomalle flunssan tai mahdollisen koronaviruksen takia nykyistä pidemmäksi ajaksi, annetaan torstaina 12. maaliskuuta. Samalla valtiovarainministeriö toimittaa ohjeet virastoille, tarkentaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen. JUKO tiedottaa asiasta perjantaina 13. maaliskuuta.  

Neuvotteluissa keskusteltiin matkustamisen turvallisuuteen ja matkakustannusten korvaamiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten parkkimaksujen korvaamisesta sekä ympäristön huomioimisesta matkustamisen yhteydessä ja lepoajoista pitkien matkojen jälkeen.   

Teollisuus- ja palvelualat

YTN neuvottelee ylempien toimihenkilöiden sopimuksista teollisuudessa sekä palvelualoilla eli myös in-house työterveyshuolloissa työskentelevien osalta. YTN:llä sopimuksia on kolmisenkymmentä ja liiton jäseniä on 16 eri sopimusalalla.

Helmi-maaliskuun aikana neuvotteluratkaisuja on saatu solmittua jo useita. YTN on tyytyväinen sopimussuman purkautumiseen. Sopimuksen saaneilla aloilla ansiot nousevat noin parin vuoden aikana n. 3,3 prosenttia ja palkattomat kiky-tunnit poistuvat. Lue lisää ratkaisuista: Teknologiateollisuus, ICT, Tietotekniikka ja Suunnittelu- ja konsulttiala. Neuvottelutulos on saavutettu myös energia-alalla ja Kemian alalla.


Lisätietoja neuvotteluista liiton järjestöpäällikkö Eve Beckeriltä, 0407617231, eve.becker@stthl.fi