Työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016

29.12.2015

Uudistuksen tavoitteena on, että lainsäädäntö vastaa työelämän muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia tavoitteita.

Uuteen lakiin yhdistettiin kolme lakia yhdeksi säädökseksi

  • Tapaturmavakuutuslaki (1948)
  • Ammattitautilaki (1988)
  • Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta (1991)

 

Sovellettavat säädökset 1.1.2016 alkaen

  • 31.12.2015 saakka sattuviin työtapaturmiin ja ilmeneviin ammattitauteihin sovelletaan vuoden 1948 tapaturmavakuutuslakia, ammattitautilakia ja kuntoutuslakia
  • 1.1.2016 alkaen sattuviin työtapaturmiin ja ammattitauteihin sovelletaan vuoden 2015 työtapaturma- ja ammattitautilakia
  • Lain siirtymäsäännösten perusteella sovelletaan uuden lain toimeenpano-osan säännöksiä sekä muutoksenhakuosan säännöksiä kaikkiin vahinkotapauksiin sattumisajasta riippumatta.

 

Mikä muuttuu?

Lue tarkemmin Tapaturmavakuutuslaitosten liiton TVL:n sivuilta

TVL:n tiedote

TVL:n sivuilla on myös vapaasti käytettävää koulutusmateriaalia lakiuudistuksesta.

STM:n tiedote