Työterveys ja kognitiiviset menetelmät -koulutuskokonaisuus keväällä 2020

17.11.2019

Ajankohta: torstai 12.3.2020 klo 8.00-16.00, perjantai 13.3.2020 klo 8.30-16.00, perjantai 17.4.2020 klo 8.30-16.00, torstai 28.5.2020 klo 8.30-16.00
Paikka: Musiikkisali, Ruskeasuon Folkhälsan-talo, Mannerheimintie 97, 00280 Helsinki

Tavoite: Perehtyä kognitiivisen työskentelyn teoreettiseen perustaan lyhyesti ja selkiyttää tunteiden, ajattelun, uskomusten ja toiminnan yhteyttä potilaiden tilanteen jäsentämisessä sekä hyödyntää tätä osaamista asiakkaan motivoivassa muutostyöskentelyssä työkykyä vahvistavaan toimintaan/voimavaraistavassa työskentelyssä. Kahtena ensimmäisenä seminaariopetuspäivänä teoriaa yhdistetään käytäntöön tapausesimerkkien ja harjoitusten avulla. Viimeiset kaksi erillistä lähiopetuspäivää ovat työnohjauksellisia workshop-päiviä, joiden tarkoituksena on liittää opittua vahvemmin omaan työhön ja kasata toimivaa työkalupakkia itselle sopivista työskentelymenetelmistä. Tavoitteiden toteutumisen kannalta on suositeltavaa, että samasta toiminnallisesta yksiköstä osallistuu koulutukseen vähintään 2-3 henkilöä. Seminaareihin liittyy välitehtäviä ja kirjallisuuteen perehtymistä.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu työterveyshoitajille ja muille työterveyshuollossa työskenteleville hoitosuhdetyötä tekeville ammattilaisille täydennyskoulutukseksi.
Kouluttajat: Kirsi Räisänen, työterveyshuollon erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti (kouluttajapsykoterapeutti) Susan Laitala, sairaanhoitaja AMK, erikoistunut mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö, pitkäaikainen työkokemus neuropsykiatriasta, kognitiivinen psykoterapeutti
Hinta: Koulutuspäivien hinta Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen ja Työterveyshoitajien liiton jäsenille: Hinta kokonaisuudesta 508€ + alv 24% = 629,90€ per osallistuja (35% alennus normaalihinnasta). Hinnat sisältävät kahvit ja opetusmateriaalit, jotka osallistujat saavat sähköisesti käyttöönsä. Lounas on omakustanteinen.

OHJELMA

Ilmoittautuminen: alla olevasta linkistä ja www.luote.fi/koulutuskalenteri
Koulutukseen otetaan maksimissaan 24 osallistujaa ja koulutus toteutuu minimissään 18 osallistujalla. Koulutuksen toteutuminen määrittyy 20.2.2020 päivän ilmoittautumistilanteen mukaan, sen jälkeen peruutuksista laskutetaan 50% kurssimaksusta.

ILMOITTAUDU