Työterveyshoitajaliiton kv-jaoksen edustaja Kirsi Lappalainen on valittu ICOH:n SCOHN:n sihteeriksi

23.4.2018


Kirsi Lappalainen on valittu ICOH:n SCOHN:n sihteeriksi. Puheenjohtajavaali tapahtui sähköpostiäänestyksellä, jossa SCOHN:n kuuluvilla jäsenillä oli äänioikeus. Puheenjohtajaksi valittiin Kim Davies Etelä-Afrikasta. Uusi komitea järjestäytyy Irlanissa, Dublinissa ICOH:n kansainvälisen kongressin aikana 29.4.-4.5.2018. Lisätietoa kongressista http://icohcongress.com/

ICOH ( INTERNATIONAL COMMISSION ON OCCUPATIONAL HEALTH) on kansainvälinen valtiosta riippumaton ammatillinen yhteiskunta, jonka tavoitteena on edistää työterveyden ja -turvallisuuden tieteellistä kehitystä, tietämystä ja kehittämistä kaikissa sen aspekteissa. Se perustettiin vuonna 1906 Milanossa pysyväksi työterveyskomiteaksi. Nykyään ICOH on maailman johtava kansainvälinen työterveysalan tieteellinen yhteiskunta, johon kuuluu 2 000 ammattilaista 93 maasta. YK on tunnustanut ICOH: n kansalaisjärjestöksi ja sillä on tiiviit työsuhteet ILO: n, WHO: n, UNEP: n ja ISSA: n kanssa.

SCOHN (Scientific Comittee of Occupational Health Nursing) on tieteellinen komitean ICOH:n alaisuudessa, joka koostuu pääasiassa työterveyshoitajataustaisista tutkijoista, kehittäjistä ja terveydenhuollon lehtoreista. Komitea on keskittynyt työterveyshoitajien aseman ja tutkimuksen kehittämiseen ja koulutus on keskeinen elementti. Komitea kokoontuu tieteellisten konferenssien aikana ja yleensä kerran tai kaksi  niiden välillä. Pääasialliset tehtävät ovat konferenssien ja ohjelman järjestäminen, abstraktien hyväksyminen ja palkittavien esitysten sopiminen. Lisäksi tehdään kansainvälistä yhteistyötä eri maiden edustajien kanssa. Komiteaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.