Työterveyshoitajaliitto jakoi Ruth Säynäjärven tunnustuspalkinnon OTE-hankkeelle

25.10.2018

 
Kuva:OTE-hankkeelle myönnetyn tunnustuspalkinnon vastaanotti työryhmän puolesta STM:n erityisasiantuntija Ritva Partinen

Ruth Säynäjärven rahasto perustettiin vuonna 1987 toimimaan Suomen Työterveyshoitajaliiton hallinnoimana rahastona, joka jakaa vuosittain apurahoja liiton jäsenille tutkimus- ja kehitystoimintaan. Liiton 70-vuotisjuhlassa juhlistimme perustamistamme ja kunnioitimme visionäärisen vaikuttajamme terveydenhuoltoneuvos Säynäjärven muistoa. Suomen Työterveyshoitajaliitto jakoi ensimmäisen kerran historiassaan Ruth Säynäjärven säätiön tunnustuspalkinnon 25.10.2018. Tämä tunnustus tullaan jatkossa jakamaan vuosittain työterveyshuollon kehittäjälle ja vaikuttajalle, joka on merkittävästi panostanut ja toiminut työterveyshuoltoa kehittäen, etenkin työterveyshoitajien ammattikunnan näkökulmasta. Tänä juhlavuonna 2018, jaoimme Ruth Säynäjärven tunnustuspalkinnon Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimalle OTE-hankkeelle (osatyökykyisille tie työelämään), jossa koulutettiin työkykykoordinaattoreita toimimaan yhteistyössä verkoston kanssa osatyökykyisten pitämiseksi työelämässä. Onnittelut hankkeelle edelläkävijämäisestä ja valtakunnallisesta työstä työterveyshoitajien osaamisen kehittämisessä, työkykykoordinaattoriverkostojen luomisesta sekä tutkimuksesta työterveyshuollon ja kuntoutuksen kehittämiseksi.

Työterveyshoitajaliitto 70 vuotta – vaikuttamistyö jatkuu

Työterveyshoitaja 2018 -luentopäivät 25.-26.10. ovat kunnianosoitus 70 vuotta täyttävälle ja juhlavuottaan juhlivalle Suomen Työterveyshoitajaliitolle. Aikakauden arvokas työ työterveyshoitajien eduksi tiivistyi iltajuhlaan Hotelli Haaga Central Parkissa 25.10.2018. Seitsemänkymmentä vuotta vaikuttamista on takana, ja edessä on paljon työtä, jotta mm. työterveyshoitajien koulutuksen rahoitus voidaan ratkaista. Liiton kanta on, että työterveyshoitajien pätevöittävä koulutus tulisi kustantaa tulevaisuudessa yhteiskunnan koulutusvaroista. Palkkakehityksen vauhdittaminen ja työterveyshoitajien rekisteröinti osana työterveyshuollon ammattirekisteriä ovat lähiajan vaikuttamishaasteita, summaa puheenjohtaja Österman. Lisäksi jäsenillä on toiveita tulostavoitteiden kohtuullistamisesta. Paljon työtä on tehty työterveyshoitajien aseman ja roolin parantamisessa, mutta työ on kesken. Muutos haastaa työterveyshuollossa toimivat ja osaamisesta on muodostumassa merkittävä kilpailutekijä myös työterveyshoitajan työkentässä. Liitto haluaa tulevaisuudessa vaikuttaa etenkin työterveyshoitajien täydennyskoulutukseen.

Suomalaisen työterveyshuollon ja työterveyshoitajien järjestäytymisen ensiaskeleet

Suomalaisen työpaikkaterveydenhuollon ensimmäiset kuvaukset on kirjoitettu jo 1700-luvulla. Jo tuolloin tehtaiden ja kaivosten omistajat huomasivat, ettei huonokuntoinen työmies ole tuottava työmies.

Suomen teollisuutta palvelleiden terveyssisarten järjestäytyminen sai kuitenkin alkunsa vasta valtakunnallisilla työterveyspäivillä vuonna 1948. Noin viisikymmentä terveyssisarta osallistui helmikuussa Suomen Teollisuuslääketieteellisen yhdistyksen jatkokurssille Helsingin Säätytalolla. Säätytalon historiallisessa kokouksessa Teollisuusterveyssisarkerhon puheenjohtajaksi valittiin Työterveyslaitoksen terveydenhoitaja Ruth Säynäjärvi, jonka tehtäväksi annettiin kerhon ohjesäännön laatiminen. Ruth Säynäjärvelle myönnettiin vuonna 1976 Florence Nightingale -mitali kansainvälisestä työstä, ja tasavallan presidentti myönsi hänelle Suomen toisen terveydenhuoltoneuvoksen arvonimen. Ruth Säynäjärven elämäntyö ansaitsee suuren tunnustuksensa. Hänen uransa työterveyshuollossa vuodesta 1936, aluksi tehtaan terveyssisarena ja sittemmin työterveyshoitajien koulutuksen tuottajana ja asiantuntijana, oli merkittävä.

Teollisuusterveyssisarten työ työntekijöiden terveyden edistämiseksi oli hyvin kokonaisvaltaista; hoitajat tekivät mm. kotikäyntejä työväen asuntoihin ja ratkoivat työssään myös perheiden sosiaalisia ongelmia. Työterveyshoitajien työn laaja-alaisuus on säilynyt tähän päivään; työterveyshoitaja on työpaikan työterveysyhteistyön koordinoija ja yksilön työkyvyn ja terveydentilan muutoksen valmentaja.