Työterveyshuollon palvelujärjestelmä tukemaan hallitusohjelman tavoitteita

26.6.2019

Antti Rinteen hallitus on julkaissut tavoitteellisen ja kunnianhimoisen ohjelmansa.

Suomen Työterveyshoitajaliitto toteaa, että työterveyshuolto on ollut kautta aikojen työterveyshoitajavetoista. Kelan tilastot kertovat työterveyshoitajien panoksista työterveyshuollon suoritteiden aikaansaamisessa. Kehitys on ollut huolestuttavaa työterveyshoitajien resurssien näkökulmasta. Suomessa on yksi työterveyshoitaja tuhatta palkansaajaa kohden. Tämä on aivan liian vähän laadukkaan työterveysyhteistyön toteuttamiseksi.  Viime aikoina työterveyshuollon hoitajasopimukset ovat alkaneet muodostua ongelmaksi eli osa työterveyshuoltosopimuksista rajautuu työterveyshoitajan tarjoamiin palveluihin. Edellä mainituissa sopimuksissa kokonaisvastuu on lääkärillä, mutta vain paperilla. Käytännössä vastuun kantaa työterveyshoitaja. Työterveyshoitajilla on kohtuuton kokonaisvastuu ja paljon sihteeri- ja myyntityötä, jotka eivät ole sitä työterveyshuollon perustehtävää, johon työterveyshoitaja on kouluttautunut. Työterveyshuollon alan vetovoima on kärsinyt kalliin pätevöitymiskoulutuksen, jonka joka kolmas maksaa itse, vähäisten pätevöitysmiskoulutuspaikkojen ja korkeiden alan tulostavoitteiden myötä. Antti Rinteen hallitus haluaa kaikki keinot käyttöön työllisyysasteen nostamiseksi. Tämän tavoitteen tueksi tämä maa tarvitsee toimivan työterveyshuollon palvelujärjestelmän, jossa on riittävät resurssit ja osaaminen sekä sellainen palvelusisältö, jolla saadaan työkykyvaikutuksia aikaan.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden (työterveyshoitaja ja -lääkäri) roolit ja vastuut pitäisi määritellä lainsäädännössä. Tämän lisäksi tulee määritellä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden välinen työnjako. Terveystarkastukset työterveyshuollossa -ohjeistuksen perusteella työterveyslääkäri vastaa ja toteuttaa altistetyöpaikkojen työpaikkaselvityksen ja vastaa terveydellisen merkityksen arvioinnista sekä johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten tekemisestä. Käytännössä tämä ei toteudu, joten vastuu tulisi kirjata lainsäädäntöön.

Työterveyshuoltolain mukaan työntekijällä on oikeus pyytää kuormittavuusarvio työstään. Työterveyshuollossa tällaisen suunnatun selvityksen tekee työterveyshuollon asiantuntija (psykologi tai fysioterapeutti). Lakisääteinen työterveyshuolto ei velvoita asiantuntijoiden käyttämiseen. Käytännössä tämä aiheuttaa lakisääteisen tai kapean työterveyshuollon sopimuksen omaaville työntekijöille tilanteen, jossa kuormittavuusarvion tekee työterveyslääkäri ja hoitaja. Tämä asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan työterveyshuoltopalveluiden saajina.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Pilvi Österman
0400734476
pilvi.osterman@gmail.com