Työterveyslaitokselle uusi työehtosopimus

29.5.2020

Palkankorotukset yleisen linjan mukaisia, kiky-tunnit poistuvat.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn hallitus hyväksyi torstaina Työterveyslaitoksen uuden työehtosopimuksen ajalle 1.4.2020–31.3.2022.

JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm arvioi, että korona-tilanne lisäsi neuvottelujen haastekerrointa.

- Yhteisymmärrys löytyi lopulta sinnikkäällä etäkokoustamisella. Kiitoksen ansaitsee erityisesti allekirjoittajajärjestöjen yhteistyö. Toivon, että Työterveyslaitos toimii suunnannäyttäjänä suomalaisen työelämän laatuun ja työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä myös jatkossa.

Talokohtainen työehtosopimus koskee noin 400:aa Työterveyslaitoksen (TTL) työntekijää.

Palkankorotukset seuraavat yleistä linjaa ja palkat nousevat sopimuskaudella yhteensä 3,2 prosenttia. Elokuussa palkat nousevat 1,3 prosenttia. Ensi vuoden heinäkuussa maksuun tulee prosentin yleiskorotus ja 0,8 prosentin paikallinen järjestelyerä.

Kiky-tunnit poistuvat sopimuksesta ensi vuoden alusta, kun 1. tammikuuta säännöllinen viikkotyöaika palautuu kikyä edeltävälle tasolle.

Uudessa työehtosopimuksessa työnantaja ja työntekijä voivat tietyin ehdoin sopia kalenterivuodelle enintään 16 tuntia lisätyötä yksinkertaisen tuntipalkan mukaisella korvauksella. Työnantaja voi lisäksi edellyttää osallistumista ammatilliseen täydennyskoulutukseen enintään 8 tuntia vuodessa.

Yleisen linjan lisäksi talokohtaiseen työehtosopimukseen tehtiin joitakin sisällöllisiä tekstimuutoksia. Myös työehtosopimuksen rakennetta ja kieliasua on muokattu vastamaan paremmin nykyisiä olosuhteita.

Työterveyslaitoksen sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja työnantaja edustava Hyvinvointialan liitto. JUKOa neuvotteluissa edusti neuvottelupäällikkö Minna Holm.