Vuoden Työterveyshoitajaksi valittiin Eija Autio Kempeleestä

25.10.2018

Suomen Työterveyshoitajaliitto on valinnut Vuoden 2018 Työterveyshoitajaksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun paikallisosaston pitkäaikaisen toimijan Eija Aution Kempeleestä.

Eija on ollut liittomme jäsen vuodesta 2003. Hän on toiminut paikallisosaston johtokunnassa viisi vuotta, josta vuoden varapuheenjohtajana ja vuodesta 2016 alkaen puheenjohtajana. Liittomme on saanut nauttia Eijan osaamisesta ja yhteistyötaidoista hallituksessa kuuden vuoden ajan. Ammatti- ja koulutusasiainjaoksessa kuuden vuoden pestissään Eija toimi puheenjohtajana viisi vuotta. Kiitämme häntä hyvästä työotteesta ammatillisten asioiden ja koulutuksen kehittämisessä. 

Eijan työterveyshoitajan ura on alkanut terveydenhoitajatyön jatkumona. Vuodesta 1995 alkaen Eija on toiminut työterveyshoitajana ensin Kempeleen kunnalla.  2000-luvun alku kului työterveyshoitajana niin Oulun kaupungin kuin Kempeleen alueen toimipisteissä. Oulun kaupungilla työskennellessään hänet nimitettiin tiimivastaavaksi. Ura jatkui Condia työterveyshuollossa vuoteen 2011 asti, jolloin Eija siirtyi uusiin haasteisiin Attendolle vastaavaksi työterveyshoitajaksi ja yksikönjohtajaksi Oulun seudun työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon esimiestehtävät ja asiakkuusyhteistyö olivat osaavissa käsissä vuoteen 2014 saakka, kunnes Eija siirtyi työskentelemään Caritas Lääkärit Oy:öön.  Nykyisin Eija työskentelee Työterveys Virta Oy:ssä hoitaen Oulun kaupungin eri yksiköitä sekä oululaisia yrityksiä.  

Työkaverit, kollegat ja muut yhteistyökumppanit kuvaavat Eijaa huipuksi työkaveriksi ja esimiehenä avoimeksi, oikeudenmukaiseksi, reippaaksi ja työhön tarttuvaksi. Eija on myös aikaansaava ja aktiivinen liittomme jäsen. Eija on ammatillisesti arvostettu ja pidetty työterveyshoitaja, joka saa hyvää palautetta niin yksilöasiakkailta kuin yrityksiltäkin.

Opiskelujen ja työn ohessa Eija on ollut ison kuusilapsisen ja monipuolisesti harrastavan perheen äiti, jolloin johtamis- ja organisointitaidot ovat varmasti tulleet hyötykäyttöön. Eija on kouluttautunut työn ohessa työnohjaajaksi ja suorittanut yrittäjätutkinnon. Oma vireys ja toimeliaisuus pysyvät yllä mm. uimalla ja koiran kanssa lenkkeilemällä. Matka Kempeleestä Ouluun taittuu pyörällä ”polokasten”. Eija on nähty myös maratonjuoksuissa. Uimatekniikkakoulusta valmistuttuaan hän aikoo valloittaa luonnonvedet.  Uteliaisuus omien taitojen löytämiseen on johtanut Eijan myös kädentaitojen harjoittamiseen, jossa ovat muotoutuneet niin puu, betoni kuin nahkakin.

Suomen Työterveyshoitajaliiton 70-vuotisjuhlavuonna 0nnittelemme lämpimästi Vuoden Työterveyshoitaja -tittelin saanutta Eija Autiota