Edunvalvojana

Suomen Työterveyshoitajaliitto on Suomen ainoa ammattiliitto, joka on keskittynyt yksinomaan työterveyshoitajien edunvalvontaan. Meillä on kokemusta työterveyshoitajien edunvalvonnasta jo vuodesta 1948.

Työsuhde-edunvalvonta

Me neuvottelemme työehdoista ja tarjoamme luottamusmiehen tukea työpaikoilla. Työterveyshoitajaliiton jäsenenä saat työsuhdeneuvontaa työsuhteeseen liittyvissä muutos- ja ongelmatilanteissa ja ohjeita muihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin kuten palkkaneuvotteluihin.  

Ammatillinen edunvalvonta

Liittona vaikutamme työterveyshoitajen asemaan, työolosuhteisiin ja koulutukseen. Kehitämme työterveyshuoltoa yhteistyössä mm. STM:n, Kelan ja TTL:n kanssa sekä kansainvälisillä areenoilla. Liittona otamme kantaa erilaisiin lainsäädäntömuutoksiin, etenkin työterveyshuollon ja työelämän alueella, toimimalla yhteistyössä valmistelevien tahojen ja eri asiantuntijoiden kanssa. Työterveyshuollon koulutusta kehitetään yhteistoiminnallisesti ammattikorkeakoulujen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Liittona toimimme kansainvälisessä yhteistyössä Euroopan Unionin alueella ja Pohjoismaiden kanssa.