Työterveyshoitajan työ

Työterveyshoitajan työssä keskeistä on suunnitella, koordinoida ja arvioida työterveyshuollon toimintoja hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamiseksi.

Työterveyshoitaja on työterveyshuollon ammattihenkilö, joka on suorittanut terveydenhoitajan tutkinnon ja vähintään 15 opintopisteen laajuisen työterveyshuollon pätevöittävän koulutuksen. 

Työterveyshoitaja vastaa  yhdessä työterveyslääkärin kanssa palvelujen tuottamisesta asiakasyritysten ja -organisaatioiden tarpeisiin terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa hän toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä erityisesti ennaltaehkäisevän työn asiantuntijana.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa, johtaa ja kehittää työterveyshuollon lainsäädäntöä. Lue lisää.
STM kehittää työterveyshuoltoa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Valtioneuvoston periaatepäätös. Työterveys 2025 – yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä  Ruotsinkielinen versio.

Tutustu Työterveyshoitajan eettisiin ohjeisiin

Työterveyshoitajan työn viitekehys ja vaativuus -esite

Työterveyshoitajan erityisosaamisalueet

  • työterveyshuollon säädösten, tavoitteiden ja hyvän työterveyshuoltokäytännön, ammatillisen etiikan sekä työterveyshuollon ajankohtaisten kehittämislinjojen tuntemus ja tarkoituksenmukainen soveltaminen
  • työpaikkaselvitysten, riskien arvioinnin, terveystarkastusten, terveyden seurannan ja terveysneuvonnan sekä työyhteisön kehittämisen periaatteiden ja perusmenetelmien osaaminen yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä edistäen
  • yksilöiden ja yhteisöjen työ- ja toimintakykyyn, sen selvittämiseen, arviointiin ja seurantaan sekä muutoksiin liittyvät varhaisen toimintaan puuttumisen periaatteet
  • asiakkaiden omatoimisuuden ja työterveyshuollon kehittymisen tukeminen kehittämällä dialogisia menetelmiä ja seuraamalla ja arvioimalla työterveyshuollon toteutumisen laatua, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta