Työterveyshoitaja -jäsenlehti

Työterveyshoitaja-lehti on ammatti- ja järjestölehti, jota julkaisee Suomen Työterveyshoitajaliitto.
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja sen toimittamisesta vastaavat päätoimittaja ja lehden toimituskunta,
STTHL:n viestintäjaos. Kunkin numeron aineistopäivä on ilmoitettu lehden tiedoissa ja mediakortissa.

Lehteä on julkaistu jo 40 vuoden ajan ja se on varsin arvostettu ja luettu julkaisu jäsenkunnan keskuudessa.
lehden vuosikertaa tilataan myös runsaasti oppilaitoksiin työterveyshuolto-opetuksen tukimateriaaliksi.
Työterveyshoitaja-lehti tavoittaa yli 80 % työssä olevista työterveyshoitajista ja toimii näin ollen erinomaisena
tuote- ym. informaatiolähteenä.

Työterveyshoitaja-lehti julkaisee työterveyshoitajan työhön ja työterveyshuoltoon liittyviä artikkeleita,
tutkimusselosteita, katsauksia, edunvalvontaan ja järjestötoimintaan liittyviä kirjoituksia, mielipidekirjoituksia yms.
Lukijoitamme ovat erilaisissa tehtävissä toimivat työterveyshoitajat, muut työterveyshuollon ammattihenkilöt
ja asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja työterveyshuollon opiskelijat, opettajat, kouluttajat ja tutkijat.
Tarkoituksena on virittää kentällä keskustelua ajankohtaisista asioista. Työterveyshoitaja-lehti palvelee lukijoitaan
tarjoamalla ajankohtaista ja uutta tietoa, muiden kokemuksia, näkemyksiä ja ideoita oman työn ja työterveyshuollon kehittämiseksi.

Kirjoituspalkkiolomake

Mediakortti 2021