Ajankohtaista

Tältä sivulta voit lukea vain jäsenillemme tarkoitettuja ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.

Jäsenkirje joulukuu 2018

Tässä kirjeessä tiedotetaan tulostavoitteita koskevasta kannaotosta, kysytään Löytyykö tulevaisuuden työterveyshoitaja sinun työpaikaltasi?, kutsutaan mukaan liiton jaos-toimintaan, informoidaan liiton apurahoista ja kerrotaan työmarkkina-asiaa. Ammatillisissa asioissa jaetaan tietoa maksuttomasta materiaalista: Luottamustunti, Työterveysneuvottelu-oppimisohjelma, Näe-artikkeli ja Päihdehaitat hallintaan yhdessä! -koulutus. Lopuksi muistutamme mobiilijäsenkortista ja toivotamme hyvää joulun aikaa!

Jäsenkirje marraskuu 2018

Tässä kirjeessä kerrotaan hallituksen päätöksistä ja tulostavoitekyselyn tuloksista. Lisäksi informoidaan Työterveyshuollon virtaaliyliopistosta, Kansallisesta sisäilmaohjelmasta ja Osatyökyökyiset työyhteisössä -julkaisusta. Kirjeessä tiedotetaan Työmarkkina-asioista, jatketaan MInun työni -juttusarjaa, muistutetaan jäsenkampanjasta ja välitetään tietoa koulutuksista sekä ajankohtaisesta jäsenedusta

Jäsenkirje lokakuu 2018

Sopu irtisanomiskiistaan - STTHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto keskeytyy välittömästi, terveisiä hallituksen kokouksesta ja liittokokouksesta, Työterveyshoitaja -luentopäivät - merkitse kalenteriin, Vuoden työterveyshoitaja 2018, Muitakin ansioituneita palkittiin, Ruth Säynäjärven palkinto OTE-hankkeelle, vastaa tulostavoitteita koskevaan kyselyyn ja tutustu TTT-lehteen.

Kysely tulostavoitteista

​Informaatio Ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Jäsenkirje syyskuu 2018

kerrotaan terveisiä hallituksen kokouksesta, kutsutaan mukaan tekemään Työterveyshoitaja-lehteä, kehotetaan asettumaan ehdolle vaaleissa, kutsutaan liittokokoukseen ja välitetään tärkeää työmarkkina-asiaa. Lisäksi esitellään Akavan uusi ChatBot Työelämäguru ja TTL:n Aivotyö toimivaksi -hanke. Lopuksi informoidaan TTL:n maksuttomasta webinaarista ja välitetään vielä jäsensihteerin terveiset.

Jäsenkirje elokuu 2018

Elokuun kirjeessä kerrotaan kuulumisia hallituksen kokouksesta ja Kevan työterveyshuolto yhtiön etenemisestä, käsitellään sotea, informoidaan työterveyshuollon vaikuttavuusseminaarista, muistutetaan lähestyvistä vaaleista sekä liiton 70.v juhlista luentopäivien yhteydessä ja ilmoitetaan työpaikasta. Lisäksi kerrotaan liiton kotisivuille tehdyistä parannuksista ja pyydetään päivittämään jäsentiedot.

Jäsenkirje kesäkuu 2018

Kesäkuun kirjeessä kerrotaan terveisiä hallituksen kokouksesta, välitetään tietoa OTE ja TYÖKE hankkeista sekä Kelan korvausuudistuksesta, kerrotaan uudesta jäsenedusta Uraportaalista ja esitellään Minun työni -juttusarjassa Mehiläisen työelämäpalveluissa työskentelevä Pauliina Tampereelta. Työmarkina-asioissa nostetaan uusi työaikalaki ja Oma luottamusmies -palvelu. Lisäksi kutsutaan Työterveyshoitaja 2018 -luentopäiville ja kerrotaan Pfizerin ilmaisesta savuttomuus-koulutuksesta sekä informoidaan liiton toimiston kesälomista.

Jäsenkirje toukokuu 2018

Toukokuun jäsenkirjeessä kerromme muutoksista jäseneduissa: kesäkuussa avautu Urapalvelut, Place2B:n majoitustarjous poistuu. Liiton kv-jaoksen edustaja Kirsi Lappalainen on valittu ICOH:n SCOHN:n sihteeriksi.Työterveyshoitajaliiton puheenjohtaja Pilvi Österman (2. oik.) piti ICOH2018 kongressissa esityksen. Liiton uusi palkkasuositus on julkaistu.
Työmarkkina-asiaa: Terveyspalvelualan Unioni vahvistuu ja työlainsäädäntö uudistuu. Koulutusta: Liiton omat luentopäivät ja EuroSafety lähestyvät

Jäsenkirje huhtikuu 2018

Jäsenkirjeessä esiteltiin Tulevaisuuden työterveyshoitaja 2018 Kaisa Haataja, kerrottiin liiton saamasta merkittävästä vaikuttamisen paikasta Eurooppatasolla FOHNEUssa
sekä liittokokouksen päätöksistä. Jäseniä informoitiin myös tuoreesta jäsenkampanjasta (suosittelijalle ja liittyjälle 50 euron superlahjakortti), liiton uudesta multimediaesitteestä, uusiin tesseihin liittyvistä palkankorotuksista sekä Työterveyslaitoksen ilmaisesta Muutoksen siemenet kevätseminaarista.

Jäsenkirje maaliskuu 2013

Jäsenkirjeessä kerrotaan terveiset hallituksen kokouksesta, kutsuttiin liittokokoukseen, kerrottiin työehtosopimusratkaisuista ja esiteltiin Minun työni -juttusarjassa Lauran työ Rajavartiolaitoksen esikunnassa. KOulutuksen osalta kerrottiin Työterveyslaitoksen Työterveyshuollon ajankohtaispäivistä, liiton omista Työterveyshoitaja 2018 -luentopäivistä sekä FOHNEUn kansainvälisestä kongressista. Kuukauden kysymys oli Joko olet ottanut Member+ palvelun käyttöön? Lisäksi kysyttiin onko 1. kertaa sähköpostitse lähetetty jäsenmaksulasku tullut perille ja muistutettiin lähestyvästä Vuoden työterveyshoitajan valinnasta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto julkisella sektorilla yliopiston neuvottelujen tueksi 7.3.2018 alkaen?

Terveyspalvelualalle saatiin neuvottelutulos

Jäsenkirje helmikuu 2018

Jäsenkirjeessä kerrotaan liiton vaikuttam isen paikoista, kutsutaan liittokokoukseen, kerrotaan tuoreista työehtosopimusratkaisuista, kannustetaan osallistumaan jäsenbkampanjaan, informoidaan edullisesta mahdollisuudesta majoittua pääkaupunkiseudulla sekä muistutetaan muista tuoreista jäseneduista.

Yksitysellä terveyspalvelualalla EI ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa. Neuvottelut jatkuvat.

JUKO: Kunta-alalla alkaa ylityö- ja vuoronvaihtokielto tiistaina 6.2.2018 kello 7.00.​

STTHL ei osallistu Aktiivimallia koskevaan mielenilmaukseen

Työterveyshoitajaliiton hallitus käsitteli työttömyysturvan aktiivimallia ja siihen liittyvää SAK:n 2.2.2018 järjestämää mielenilmausta. Työterveyshoitajaliitto ei liittona osallistu mielenilmaukseen. Jäsenet voivat itse päättää omalla ajalla tapahtuvasta mahdollisesta osallistumisestaan. Työterveyshoitajaliitto katsoo, että lakiuudistuksessa on korjattavaa. Jatkamme vaikuttamistyötä keskusjärjestö Akavan kautta.

Jäsenkirje tammikuu 2018

Tässä kirjeessä on terveisiä hallituksen järjestäytymiskokouksesta (kerrotaan ketkä toimivat hallituksessa ja jaoksissa sekä informoidaan liiton vuosikalenterista), huhuillaan Tulevaisuuden työterveyshoitajaa, tiedotetaan apurahojen hakuajasta ja kerrotaan uudesta esitteestä (Työterveyshoitajan työn viitekehys ja vaativuus). Lisäksi kirjeessä kerrotaan työehtosopimusneuvotteluiden etenemisestä, Sydänliiton maksuttomista OTA-työvälineistä voimavaraistavaan elintapaohjaukseen, uudesta Danske Bankin jäsenedusta ja Edumarin Työterveyshoitajapäivistä, johon jäsenet saavat osallistua etuhinnalla. 

Jäsenkirje joulukuu 2017

Tässä kirjeessä välitetään terveisiä hallituksen kokouksesta ja liiton kannanotto soten valinnanvapauslakiesitykseen. Kirjeessä pyydetään tekemään esityksiä Tulevaisuuden työterveyshoitajasta, kutsutaan jäseniä mukaan liiton toimintaan, esitellään elintapaohjauksen työvälineet (Sydänliiton ammattilaisnetistä), kerrotaan työmarkkina-asiaa, kutsutaan ehdolle luottamusmiesvaaleihin, kerrotaan, että apurahat ovat haettavissa, informoidaan uudesta jäsenedusta ja toivotetaan Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Jäsenkirje marraskuu 2017

Tässä kirjeessä kerrotaan terveisiä liittokokouksesta, esitellään liiton puheenjohtaja kaudelle 2018-2019, kerrotaan luentopäivistä ja muistutetaan varautumaan seuraaviin, julkistetaan Vuoden työterveyshoitaja 2017 sekä muita ansioituneita palkittuja. Kirjeessä välitetään liiton tuoreimmat kannanotot (Keski-Suomi edelläkävijänä työikäisten sote-palveluiden rakentamisessa ja Pätevöissävän koulutuksen kustannukset työnantajan maksettaviksi) ja kerrotaan tartuntatautilain uudistamiseen littyen onko työntekijän pakko ottaa rokotukset? Työmarkkina-asioissa informoidaan, että Yksityiselle terveyspalvelualalle saadaan luottamusmiesvaaleja vuoden 2018 alussa ja lopussa markkinoidaan koulutusta jäsenetuhintaan.

Jäsenkirje lokakuu 2017

Tässä kirjeessä kutsutaan liittokokoukseen ja luentopäiville, jaetaan uusi esite työpaikalle vietäväksi, välitetään tietoa soten ajankohtaisista (artikkeli, analyysi ja TTL:n webinaari Mikä muuttuu työterveyshuollossa kun sote tulee?). Minun työni -juttusarjassa esitellään Riitta Saunajoki, joka toimii myös muistihoitajana. Kirjeessä esitellään kampanjat, joissa liitto on mukana: Reumaliiton Aina se ei näy päällepäin -kampanja sekä Kuuloliiton Kuulolla työssä -hanke ja pyydetään jäsenten mielipidettä terveysjärjestön toiminnasta. Lisäksi kirjeessä muistutetaan tarkistamaan omat tiedot jos haluaa ensi vuoden kalenterin, kerrotaan ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja jäsenkampanjan iPadin voittaja sekä esitellään ajankohtaisia jäsenetuja.

Jäsenkirje syyskuu 2017

Tässä kirjeessä kerrotaan liiton uudesta toimistosta, välitetään TTL:n näkemys työterveyshuollon asemoitumisesta soteen, kerrotaan liiton kannanotosta, kannustetaan jäseniä asettumaan ehdolle vaaleissa, jatketaan Minun työni -juttusarjaa, pyydetään tarkistamaan jäsentiedot ja kysytään tutkimuskohteista. Lisäksi kerrotaan ajankohtaisista työmarkkina-asiasioista.

Jäsenkirje elokuu 2017

Tässä kirjeessä kerrotaan hallituksen seminaarikuulumisia, avataan jäsenkyselyn tuloksia, muistutetaan jäsenkampanjasta, kerrotaan sote-sopan ajankohtaisia ja esitellään Minun työni-juttusarjassa uusi kasvo. Lisäksi välitämme Reumaliiton tuki- ja liikuntaelinoireita/-sairauksia koskevan kyselyn ja kerromme ajankohtaisia työmarkkina-asioita.

Jäsenkirje kesäkuu 2017

Tässä kirjeessä kerrotaan, että hallitus on päättänyt liiton ansiomerkeistä ja valinnut Vuoden työterveyshoitajan. Nämä julkistetaan luentopäivillä, joten tule mukaan juhlimaan kollegoja. Kirjeessä kerrotaan Työterveyslaitoksen Sotelainen kampanjasta ja välitetään sote & työterveyshuolto -kysely. Kirjeessä muistutetaan uuden jäsenetupalvelun käyttöönottamisesta, mobiilijäsenkortin lataamisesta ja välitetään jäsenkyselyn alustavat tulokset. Lisäksi kerrotaan ajankohtisia työmarkkina-asioita ja infotaan kahdesta koulutustilaisuudesta: Liiton omista TYöterveyshoitaja 2017 -luentopäivistä ja Happea Hoitajille! tilaisuudesta. LOpuksi toivotamme hyvää kesää ja informoimme toimiston kesälomista.

Jäsenkirje toukokuu 2017

Tässä kirjeessä lanseerataan "Minun työni" -juttusarja,kerrotaan uudesta Member+ jäsenetupalvelusta ja mobiilijäsenkortista, informoidaan soten valinnanvapautta koskevasta lainsäädännöstä sekä tarttumattomia tauteja koskevasta konsensuslausumasta. Lisäksi muistutetaan JUKOn sote edunvalvontakiertueesta, esitellään Työterveyslaitoksen Nuppi ja kroppa -sivusto ja kerrotaan ajankohtaisista työmarkkina-asioista. Lopuksi muistutetaan, että laita luentopäivät kalenteriin.

Jäsenkirje huhtikuu 2017

Tässä kirjeessä esitellään liton kannanotto biologisia tekijöitä koskevaan hallituksen esitysluonnokseen, Tulevaisuuden työterveyshoitaja on Johanna Laiho, pyydetään esittämään Vuoden työterveyshoitajaa. Lisäksi informoidaan liittokokouksen käsittelemästä sääntöuudistuksesta, pyydetään kuvia aiheesta "Työterveyshoitaja työssään", informoidaan  STM:n julkaisusta: Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pätevyys ja ohjeet täydennyskoulutuksesta. Kirjeessä on lisäksi Työmarkkina-asiaa ja kutsu tulla seuraamaan Jukon sote-edunvalvontakierrosta etänä. Kirjeessä ilmoitetaan seuraavista tapahtumista: Kelan uudet kuntoutuspalvelut webinaari, Suomi 100 seminaari, Danske Bankin talouswebinaari ja tuetut lomat työuupuneille.
 

Jäsenkirje maaliskuu 2017

Tässä kirjeessä kutsutaan liittokokoukseen, pyydetään vastaamaan jäsenkyselyyn, pyydetään materiaalia jäsenkampanjaan ja pyydetään esittämään Vuoden työtervesyshoitajaa.
Soteen liittyen informoidaan että sote lainsäädäntö etenee eduskuntaan, kutsutaan jäseniä mukaan JUKOn sote-kietueen tilaisuuksiin ja kerrotaan että Työterveyslaitos avasi Työterveyshuolto ja sote-uudistus -sivun. Lisäksi kirjeessä kerrotaan liiton kannanotosta sähköisiin potilasasiakirjoihin, STM:n ilmaisesta työkykykoordinaattorin koulutuksesta.
Kuukauden jäsenetuna on Hostelli.fi
 

Jäsenkirje helmikuu 2017

Tässä kirjeessä kerrotaan missä kaikilla foorumeilla liitto tekee vaikuttamistyötä, ilmoitetaan maaliskuussa toteutettavasta jäsenkyselystä, kutsutaan liittokokoukseen, julistetaan kuvakilpailu, kerrotaan Terveyspalvelualan neuvotteluista ja neuvottelujärjestön uusista nettisisuista, muistutetaan etä vielä ehtii hakea aurahaa ja ehdottaa Tulevaisuuden työterveyshoitajaa sekä informoidaan Danske Bankin huomattavasta jäsenedusta työuran alussa oleville. 

Jäsenkirje tammikuu 2017

Tässä kirjeessä on terveisiä hallituksen järjestäytymiskokouksesta (katso ketkä toimivat jaoksissa ja tutustu liiton toimintakalenteriin), kerromme tulevista mobiilijäsenkorteista ja kysymme tunnetko henkilöä, joka pitäisi valita Tulevaisuuden työterveyshoitajaksi. Lisäksi ilmoitamme, että apurahat ovat haettavissa ja vielä ehdit mukaan jäsenkampanjaan.  
Ammatillisista asioista kerrotaan Valtioneuvosto hyväksymästä työterveyshuollon periaatepäätöksestä ja työmarkkinatilanteen osalta kilpailukykysopimukseen liittyvästä lakipaketista. Kuukauden jäsenetuna nostetaan Edumarin Työterveyshoitajapäivät, joille pääsee jäsenhintaan. Toimiston palveluaika on nykyisin 10.00-14.00.

Jäsenkirje joulukuu 2016

Tässä kirjeessä: Päivitetyt eettiset ohjeet, vaikuttamisen paikkoja liitossa, poiminta jäseneduista: liiton yksiö, Sotemuutos ja työterveyshuolto, työmarkkina-asiaa ja koulutusta

Jäsenkirje marraskuu 2016

Tässä kirjeessä asiaa seuraavista aiheista: Terveisiä liittokokouksesta, Työterveyshoitaja -luentopäivät, Vuoden työterveyshoitaja, Neuvottelutulos yksityiselle terveyspalvelualalle
Tuo meille jäsen - niin palkitsemme sinut, Onko sotessa unohdettu 1,8 miljoonaa palkansaajaa? Tasa-arvoasiaa, Työterveyshuolto Suomessa julkaisu, Koulutusta

Vaalien ehdokkaat 

Liiton hallituksessa on kuusi jäsentä, joista on vuosittain vaihtvuorossa kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Liitteesä esitellään kolme ehdolle asettunutta varsinaista ja viisi ehdolle asettunutta varajäsentä. Tule liittokokoukseen äänestämään!

Jäsenkirje lokakuu 2016

Tässä jäsenkirjeessä kerromme
ketkä hallitus on nimennyt edustamaan liittoa Kelan Työterveyshuoltoneuvottelukuntaan, miksi kannattaa suositella jäsenyyttä, ilmoitamme avoimesta työpaikasta, kerromme mitä mieltä liitto on työterveyshuollon etäpalveluista, ketkä ovat ehdolla vaaleissa sekä Tehy-lehden mielipidejutusta ja siihen tehdystä vastineesta.
 

Tulevaisuuden työterveyshoitaja

Etsimme tulevaisuuden lupausta. Löytyykö hän sinun työpaikaltasi. Ehdotukset liiton toimistoon 23.2.2016 mennessä. Lue tarkemmin paikallisosastoille lähetetystä tiedotteesta.

 

TYK-kuntoutusta työterveyshoitajille

Toimi pian! Hae kuntoutukseen. Hakemukset liitteineen on toimitettava Kelaan 9.2.2016 mennessä.

 

Särkänniemen ryhmähinnat 2016 Työterveyshoitajaliitolle ja paikallisosastoille

Minimitilaus 20 kpl. Hinnat ja tilausohjeet löytyvät oheisesta Särkänniemen esitteestä. Tarjous on voimassa koko kesän.