Ohjeita ja työvälineitä paikallisosastoille

Paikallisosastot ovat rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Niiden jäseniä ovat kaikki osaston alueella olevat Suomen Työterveyshoitajaliiton jäsenet.

Paikallisosastokäsikirja

Paikallisosaston hallinto perustuu

  • vuosikokouksiin
  • johtokuntaan, joka hoitaa osaston asioita
  • tilinpitovelvollisuuteen

Paikallisosaston tehtäviä ovat mm.

  • järjestökoulutus
  • opintotilaisuudet
  • jäsen- ja virkistystilaisuudet
  • liiton antamien tehtävien valmistelu ja toteuttaminen

Oppilaistoskäynnit

Paikallisosasto pitää yhteyttä alueensa ammattikorkeakouluihin. Liiton jäsenet vierailevat kursseilla esittelemässä järjestön toimintaa, työterveyshoitajan työtä sekä asiantuntijaluennoitsijoina työterveyshuoltoa koskevissa asioissa.

Jäsenhankinta

Työterveyshoitajien ammatillisten, sosiaalisten, taloudellisten ja koulutuksellisten etujen paras ajaja on Suomen Työterveyshoitajaliitto, jolla on laajin ja monipuolisin asiantuntemus työterveyshoitajan työhön liittyvissä ammatillisissa asioissa ja edunvalvonnassa.

Paikallisoaston tehtävänä jäsenhankinnassa on ottaa yhteyttä uusiin, vastavalmistuneisiin terveydenhoitajiin sekä järjestäytymättömiin tai Työterveyshoitajaliittoon kuulumattomiin työterveyshoitajiin ja kertoa liitostamme sekä sen toiminnasta. Tehtävänä on myös järjestää esittely- ja järjestötilaisuuksia, joissa uudet (ja potentiaaliset) jäsenet voivat tutustua liiton ja paikallisosaston toimintaan.

Koulutus

Paikallisosasto suunnittelee ja koordinoi paikallistason järjestökoulutusta joko yksin tai yhteistyössä muiden paikallisosastojen kanssa. Koulutuksen sisältö voi liittyä laajasti edunvalvontaan, palkkaukseen tai ammatilliseen toimintaan.

Tiedotus ja sidosryhmät

Tiedottamisen päämääränä on liiton ja paikallisosaston tavoitteiden ja toiminnan sekä työterveyshoitajan työn, asiantuntemuksen ja asiantuntijaroolin tunnetuksi tekeminen.

Sisäinen tiedotus on kaksisuuntaista: tieto kulkee liitosta paikallisosastoille ja jäsenille sekä paikallisosastoilta toimistoon ja liiton hallituksen jäsenille.

Liiton toimisto lähettää tiedotteita paikallisosastojen puheenjohtajille ja sihteereille hallituksen ja liiton muista ajankohtaisista asioista. Paikallisosastot välittävät tiedon edelleen jäsenille.

Ulkoinen tiedotus on osa paikallisosastojen tehtäviä. Sen sisältöjä ovat ammattiin, työelämään ja työterveyshuoltoon liittyvät asiat sekä liiton kannanottojen ja lausuntojen pohjalta ajankohtaiset asiat. Paikallisosastot pyrkivät luomaan suhteita paikallisiin tiedotusvälineisiin (lehdet, radio, tv).