Terveydenhoitajaopiskelijan ohjaus työterveyshuollon harjoittelujaksolla

Suositus terveydenhoitajaopiskelijan työterveyshuollon käytännön opiskelun ohjauksesta

Tavoitteena on, että eri oppilaitoksissa ja työpaikoilla toteutettu käytännön opiskelu vastaisi käytännön tarpeita ja sisältö olisi oppilaitoksesta ja ohjaajasta riippumatta mahdollisimman tasalaatuinen.

Suositus on tarkoitettu opiskelijan ohjauksen suunnitteluun ja "lokikirjaksi" ohjauksen toteutukseen. Sitä voi käyttää myös yhdessä AMK-opettajan kanssa työterveyshuollon käytännön opiskelun sisältörunkona ja muussa opiskelijaohjaukseen liittyvässä yhteistyössä.

Työterveyshoitajaliitto pitää tärkeänä sitä, että kehitämme työterveyshuollon käytännön opiskelua niin, että jo terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuessaan terveydenhoitaja on valmis aloittamaan työterveyshuollossa ja näihin perustietoihin ja -taitoihin voidaan pohjata työterveyshuollon pätevöittävä koulutus. On tärkeää, että valmistuvista terveydenhoitajista saamme uusia, työterveyshuollosta kiinnostuneita kollegoja.

Liiton suositus löytyy valikosta tämän sivun alasivulta.

Suositusta täydentävää tietoa, linkit

Lainsäädäntöä  www.finlex.fi

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällölstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 708/2013

Sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224

 

Työterveyslaitoswww.ttl.fi

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö; Työterveyslaitos  (Terveysportti-palavelu)

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö; Työterveyslaitos 2010

Työterveyshuollon tehtävät; Työterveyslaitos

 

Työturvallisuuskeskus www.ttk.fi

Työterveyshuolto; Työturvallisuuskeskus

Tavoitteena aktiivinen työterveysyhteistyö; Työturvallisuuskeskus

 

Kela www.kela.fi

Työterveyshuolto; Kela

 

Alakohtaista tietoa

Työterveyshuolto pienessä yrityksessä; Työterveyslaitos

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto; Työterveyslaitos

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö maatalousyrittäjien työterveyshuollossa; STM / Julkari

Työhyvinvointi, ml. Työterveyshuolto; Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

 

Tutkittua tietoa

Työterveyshuolto ja haasteet; Työterveyshuollon yksiköille tehtyjen kyselyjen tuloksia; Helena Mussalo-Rauhamaa – Raija Savikko – Sirpa Kernisalo-Perälä – Katja Paakkola; Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 37/2015