Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu, häirintä ja epäasiallinen kohtelu

 

Tasa-arvo

Akava on julkaissut yhdessä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa yhteisen tasa-arvo-oppaan. Se löytyy pdf:nä täältä.

Akavan sivuilla on muutakin tasa-arvoasiaa.

 

Tasarvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Oikeusministeriön yhteydessä on valtioneuvoston nimittämä tasa-arvovaltuutettu. Hänen tehtävänsä ilmenevät laista.
Laki tasa-arvovaltuutetusta

 

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.
Yhdenvertaisuuslaki

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii oikeusministeriön yhteydessä.
Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta

 

Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Syrjintäkiellosta ja tasapuolisesta kohtelusta on säädetty työsopimuslain 2 luvun 2 §:ssä. Kyseinen luku käsittelee työnantajan velvollisuuksia.
Työsopimuslaki

 

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Työturvallisuuslain 4 luvun 18 §:ssä on säädetty työntekijän velvollisuudesta välttää työpaikalla häirintää ja epäasiallista kohtelua.

Työturvallisuuslaki