Työsuhde-edunvalvonta

Löydät tämän sivun valikosta työsuhteeseen liittyvää tietoa eri työehtosopimuksista ja niiden tulkinnasta sekä vain jäsenille tarkoitettuja ajankohtaisia uutisia.

Neuvotteluja työehdoistasi käydään sekä keskusjärjestö- että liittotasolla.

 

Keskitetyistä työmarkkinaratkaisuista neuvottelevat työnantajia edustavien työmarkkinalaitosten/liittojen kanssa palkansaajien edustajina Akavan ohella SAK ja STTK.

Työehtosopimuksista ja niiden soveltamisesta neuvottelevat Akavan neuvottelujärjestöt ja terveyspalvelualalla myös oma liittosi Terveyspalvelualan Unionissa.

Työsuhdeneuvonnan sivuilla on tiivistä ja selkeästi jaoteltua tietoa usein kysytyistä  työsuhdeasioista.

Tutustu myös YTN:n työsuhdeoppaaseen. Siinä käsitellään kattavasti työelämää ja  sitä sääntelevää lainsäädäntöä. Opas soveltuu tiedonlähteeksi niin työterveyshoitajille kuin luottamusmiehillemmekin.