Apurahat

Työterveyshoitajaliitto myöntää vuosittain apurahoja liiton jäsenille. 

Työterveyshoitajaliitto myöntää apurahoja liiton jäsenille. 

Yleisenä ehtona on vähintään kahden vuoden jäsenyys liitossa.

Terveydenhuoltoneuvos  Ruth Säynäjärven rahastosta myönnetään apurahoja työterveyshoitajan ammattitaidon kehittämiseen liittyvään opinto- ja tutkimustoimintaan. Apurahat myöntää Työterveyshoitajaliiton hallitus.
 

Apurahojen hakeminen

Apurahoja haetaan kerran vuodessa ja hakemusten tulee olla liiton toimistolla  28.2. mennessä. STTHL:n hallitus tekee apurahapäätökset Ammatti- ja koulutusasiain jaoksen esityksen perusteella pääsääntöisesti huhtikuun kokouksessa.

Apurahoja myönnetään

  • työterveyshoitajan työtehtävien tai roolin kehittämiseen liittyvään tutkimus- ja kehitystyöhön
  • työterveyshuollon tutkimus- ja kehitystyöhön, erityisesti työterveysyhteistyön tutkimukseen, pienyritysten työterveyshuollon tutkimiseen sekä työterveyshuollon digitalisaation tutkimus- ja kehitystyöhön. 
  • kansainvälisiin kongresseihin, joissa hakija esittää työterveyshuoltoon kohdistuvia tutkimuksia, kehittämis- tai koulutushankkeita

Apurahoja ei myönnetä

  • Tutkinnon suorittamiseen
  • perus- eikä täydennyskoulutukseen, eikä esim. ensiapuopettaja-, työnohjaaja-, psykoterapeuttikoulutukseen
  • ​Työnantajan vastuulle kuuluvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen

Lisätietoja apurahan hakemisesta

Liiton toimistosta, puh. (09) 4178 7730 tai liiton puheenjohtaja Pilvi Östermanilta, puh. 040 761 7152. Hakulomake
Hakemus lähetetään osoitteella: eve.becker@stthl.fi