Koulutusta

Päivitä ammattiosaamistasi liiton ja paikallisosastojen järjestämissä koulutuksissa

Koulutusta ammatillisista asioista

Liitto ja paikallisosastot järjestävät sekä valtakunnallisia että alueellisia koulutuspäiviä, joissa on mahdollista päivittää ja täydentää ammatillista osaamista. Esim. vuosittain järjestettävät luentopäivät ovat odotettu tapahtuma, joka kerää yhteen suuren joukon työterveyshoitajia. Myös koulutustilaisuuksissa on mahdollisuus verkostoitua muiden työterveyshoitajien kanssa ja peilata työelämää kollegojen kesken.

Lisäksi liitto tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tarjoten työterveyshuoltoon liittyvää koulutusta jäsenetuhintaan. Vuonna 2019 järjestämme Työterveyshuollon moniammatillisen koulutuspäivän yhdessä Työterveyslääkäriyhdistyksen, Psykologiliiton ja Fysioterapeuttiliiton kanssa.