Työterveyshoitaja-lehti

Työterveyshoitaja ammatti- ja järjestölehteä lukemalla pysyt ajan tasalla ammatillisista asioista.

Työterveyshoitaja-lehti 1/2018

Työterveyshoitaja-lehti on ammatti- ja järjestölehti, jota julkaisee Suomen Työterveyshoitajaliitto. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja sen toimittamisesta vastaavat päätoimittaja ja lehden toimituskunta, STTHL:n viestintäjaos. Työterveyshoitaja-lehti tavoittaa yli 80 % työssä olevista työterveyshoitajista. Työterveyshoitaja-lehti julkaisee työterveyshoitajan
työhön ja työterveyshuoltoon liittyviä artikkeleita, tutkimusselosteita, katsauksia, edunvalvontaan ja järjestötoimintaan liittyviä kirjoituksia, mielipidekirjoituksia yms. Työterveyshoitaja-lehti palvelee lukijoitaan tarjoamalla ajankohtaista ja uutta tietoa, muiden kokemuksia, näkemyksiä ja ideoita oman työn ja työterveyshuollon kehittämiseksi.
​Tässä linkki lehtiarkistoon>>

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja painosmäärä on 2 000.

Artikkelin tulee olla toimituksessa hyvissä ajoin, viimeistään aineistopäivänä (ellei ole erikseen muuta sovittu).

Kirjoittamisesta on hyvä sopia etukäteen lehden päätoimittajan, toimituspäällikön tai viestintäjaoksen jäsenen kanssa. Tämä henkilö toimii yhteyshenkilönä sinun ja lehden toimituskunnan välillä. Ennen lopullisen artikkelin lähettämistä lehteen varmista yhteyshenkilöltäsi, että artikkeli täyttää sille asetetut odotukset ja vaatimukset.

Kirjoitusohjeet

Kirjoituspalkkio-lomake

Mediakortti 2020