Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

vastuu- ja oikeusturvavakuutus kattaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulujasi, jos työasioissa tulisi riitatilanne.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton varsinaiset jäsenet toimiessaan työterveyshoitajina tai vastaavissa tehtävissä.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vakuutuksesta korvataan henkilöjäsenen työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
Vakuutusmäärä on 100 000 € vahinkotapahtumaa kohti, omavastuu on 100 €.
Vakuutus on voimassa Suomessa.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa. Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa. Vakuutusmäärä on 15 000 € vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuu on 15 % korvattavista kuluista, kuitenkin vähintään 150 €.
Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus. Ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen vahinkotilanteissa ota aina ensin yhteyttä ammattiliittoon.

Lue lisää vakutuseduista