Jäsenpalvelut ja -edut

Liiton jäsenenä saat henkilökohtaista jäsenpalvelua ja useita rahanarvoisia jäsenetuja.

Henkilökohtainen jäsenpalvelu:

Järjestö- ja työsuhdeneuvonta
Eve Becker, järjestöpäällikö
040 761 7231
eve.becker@stthl.fi

Käytämme Magic SafeMail -sähköpostin salauspalvelua, joka mahdollistaa viestien turvallisen lähettämisen sekä niihin vastaamisen luottamuksellisesti vastaanottajasta riippumatta. Jos edunvalvonta-asiasi on arkaluontoinen, sisältää esimerkiksi terveystietoja tai muuta salassa pidettävää sisältöä, niin pyydä järjestöpäälliköltä salattu linkki, jonka kautta yhteys on varmasti turvallinen. 
 

Jäsenasiat, maksuliikenne ja liiton www-sivut
Eila Leonoff, jäsensihteeri
050 410 8636
eila.leonoff@stthl.fi
Toimiston palveluaika klo 10.00 - 14.00.


Työehtosopimukset ja ammatillinen edunvalvonta turvanasi

Työterveyshoitajaliitto on ainoa ammattiliitto Suomessa, joka huolehtii yksinomaan työterveyshoitajien ammatillisesta ja työsuhde-edunvalvonnasta. Työehtosopimuksin turvataan työlainsäädännön minimiehtoja paremmat työsuhde-etuudet. Tällaisia etuja ovat mm. pidemmät vuosilomat, oikeus lomarahaan, sairausajan palkka sekä äitiysvapaan palkallisuus. Työehtosopimuksin sovitaan myös työajoista ja palkoista. Työterveyshoitajan ammattiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa vaikutamme eri verkostoissa sekä mm. STM:n työryhmissä. Tukenamme meillä on koko Akava-yhteisö.
 

Työsuhdeneuvontaa ja lakiapua

Liiton jäsenet ovat oikeutettuja neuvontapalveluihin työsuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa ja mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Työelämässä tapahtuu tänä päivänä suuria muutoksia, työnantajat vaihtuvat ja palveluja organisoidaan uudelleen. Työpaikoilla käydään yt-neuvotteluja. Työterveyshoitajaliiton jäsenenä saat tarvittaessa myös lakiapua ja käytössäsi on liiton oikeusturva- ja vastuuvakuutus, jotka korvaavat työsuhteeseen liittyvien oikeustapausten kuluja.  
 

Vakuutus työttömyyden varalta

Liiton jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa.
Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy liiton kilpailukykyiseen vuosijäsenmaksuun.

Työttömyysturvaan liittyvät palvelut:
Erkon puhelinpalvelu 09 7206 4343 on avoinna maanantaista torstaihin klo 12–15.
Jos pääset puhelimessa jonoon, älä sulje puhelinta, koska menetät tällöin jonotuspaikkasi.
Lisäksi voit asioida sähköpostitse erityiskoulutettujen.tk@erko.fi, vuorottelukorovausta koskevissa asioissa vuorottelu@erko.fi
 

Apurahat

Tutkimus-, koulutus- ja muut apurahat myönnetään vuosittain anomusten perusteella. Lue lisää apurahoista.
 

Aktiivista toimintaa paikallisosastoissa

Paikallisosastot tarjoavat oivallisen foorumin yhteistyöhön ja verkostoitumiseen alan ammattilaisten kesken. Eri työpaikoissa työskentelevät työterveyshoitajat muodostavat tiiviin yhteistyöverkoston, josta on mahdollista saada tukea ammatillisiin kysymyksiin ja omaan ammatilliseen kasvuun. Paikallisosastot tarjoavat monimuotoista yhdessäoloa, tietoa ja tiedon jakamista sekä virkistäytymistä työn vastapainoksi.
 

Koulutusta ammatillisista asioista

Liitto ja paikallisosastot järjestävät sekä valtakunnallisia että alueellisia koulutuspäiviä, joissa on mahdollista päivittää ja täydentää ammatillista osaamista. Esim. vuosittain järjestettävät luentopäivät ovat odotettu tapahtuma, joka kerää yhteen suuren joukon työterveyshoitajia. Myös koulutustilaisuuksissa on mahdollisuus verkostoitua muiden työterveyshoitajien kanssa ja peilata työelämää kollegojen kesken.


Työterveyshoitaja-jäsenlehti

Liitto julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Työterveyshoitaja –lehden.
 

Liiton kalenteri

Liitto julkaisee vuosittain jäsenkalenterin, joka toimitetaan jäsenille tilausten perusteella.

Vakuutukset

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus, järjestövakuutus ja muut vakuutukset 

STTHL on ottanut vuoden 2018 alusta lähtien jäsenvakuutuksen vakuutusyhtiö Turvasta. Tämän lisäksi liiton jäsenet saavat monia etuja, sillä Turvassa liiton jäsenkortti on paras ja ainoa etukortti.

Järjestövakuutus

Liiton jäsenet on vakuutettu Järjestövakuutuksella, kun he ovat järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa. Järjestötehtäviä ovat mm. liiton järjestämät kokoukset, seminaarit sekä opinto- ja koulutuspäivät. Järjestötehtäväksi katsotaan myös liiton edustajana toimiminen kokouksissa sekä edunvalvonta- ja järjestötehtävissä. Järjestövakuutus sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen, matkavastuuvakuutuksen ja matkaoikeusturvavakuutuksen. Vakuutuksesta korvataan mm. järjestötehtävämatkalla alkavan sairauden tai sattuvan tapaturman hoitokuluja sekä matkatavaroille sattuvia vahinkoja.

Lisätietoja vakuutuksen sisällöstä sekä ohjeita vahinkotilanteissa saat Turvasta.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton varsinaiset jäsenet toimiessaan työterveyshoitajina tai vastaavissa tehtävissä.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vakuutuksesta korvataan henkilöjäsenen työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
Vakuutusmäärä on 100 000 € vahinkotapahtumaa kohti, omavastuu on 100 €.
Vakuutus on voimassa Suomessa.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa. Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa. Vakuutusmäärä on 15 000 € vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuu on 15 % korvattavista kuluista, kuitenkin vähintään 150 €.
Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus. Ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen vahinkotilanteissa ota aina ensin yhteyttä ammattiliittoon.

Turvan asiakaspalvelu palvelee numerossa 01019 5110 sekä sähköpostitse asiakaspalvelu(ät)turva.fi, korvauspalvelu numerossa 01019 5108.

Liiton jäsenet saavat Turvasta jatkuvan 10 prosentin alennuksen vapaaehtoisista vakuutuksistaan. Lisäksi jäsenet saavat asiakassuhteen keston myötä kasvavan omistaja-asiakasalennuksen: 5 prosenttia vuoden jälkeen, 7 prosenttia 5 vuoden jälkeen ja 10 prosenttia 10 vuoden jälkeen. Omistaja-asiakasalennuksensa voi nostaa heti 7 prosenttiin keskittämällä vakuutukset Turvaan. Alennus koskee koti-, henkilö- ja kaskovakuutuksia.

Turva tarjoaa vakuutustuotteita, jotka on suunnattu yksinoikeudella liiton jäsenille. Esimerkiksi yhtiön kattavin kaskovakuutus Liittokasko on pakattu täyteen turvaa. Turva tarjoaa myös Henki- ja Parikulta-vakuutuksia yksinoikeudella liiton jäsenille. Lisäksi Turva antaa apua työttömyyden kohdatessa. Liittoon kuuluva työtön asiakas saa Turvasta pyynnöstä kuusi viikkoa korotonta lisämaksuaikaa vakuutusmaksujen hoitamiseen. Lisätietoa Turvan tarjoamista eduista liiton sivuilta ja Turvan sivuilta

Mobiilisovellus

Turva on julkaissut uuden mobiilisovelluksen TaskuTurvan, joka on luotu helpottamaan Turvan asiakkaiden ja Turvan vakuuttamien ammattiliittojen jäsenten arkea. Lue lisää.

Suomen halvin henkivakuutus

Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit huolehtimaan kaikesta yksin? Pystyisitkö pitämään perheen nykyisen asunnon ja selviäisitkö muista lainoista? Henkivakuutus turvaa perheesi toimeentulon, jos pahin sattuisi. STTHL:n jäsenenä sinä ja puolisosi olette oikeutettuja Suomen edullisimpaan henkivakuutukseen.* Käy tutustumassa uuteen jäsenetuusi osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi. * Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
 

Pankkipalvelut 

Danske Bankin edullinen Etulaina

Lainaa haaveiden toteuttamiseen helposti ja nopeasti verkossa kaikkien pankkien asiakkaille maksukyvystä riippuen 10 000 euroon saakka (kahdella lainanottajalla 20.000 euroon saakka) ilman avausmaksua erittäin kilpailukykyisellä korolla. Etulaina sopii henkilölle, joka haaveilee lomasta, remontista tai muusta hänelle tärkeästä asiasta eikä voi tai halua pantata omaisuutta, kuten omaa asuntoa, lainan vakuudeksi. Saat edun käyttöösi Member+ palvelun kautta.

Liiton jäsen! Hyödynnä asuntolainaetusi ja säästä

Työterveyshoitajaliiton jäsenenä saat asuntolainan aina edullisemmin. Hae uutta lainaa tai kilpailuta helposti nykyinen lainasi – Danske hoitaa pankinvaihdon puolestasi. Hyödynnä edut myös nykyiseen lainaasi Danske Bankissa.

Ota edut käyttöön! 

Ota yhteyttä – kerromme lisää eduista: 
0200 25880, ma-pe 8-20
​Videolla yhteyshenkilöt kertovat eduista.
​Lisätietoa Danske Bankin sivuilta. ja täältä

Vastavalmistuneille

Jos olet työurasi alussa (maksimissaan kaksi vuotta pätevöittävästä koulutuksesta / työkokemusta työterveyshuollosta), niin Työterveyshoitajaliiton jäsenenä saat huomattavat edut Danske Bankilta ilman kuukausi- ja vuosimaksuja. Lue lisää.
 

Akavalaisten jäsenedut:

Member+ on uusi akavalaisten liittojen yhdessä omistama palvelu. Sivusto kokoaa vain akavalaisille jäsenille suunnatut edut yhteen osoitteeseen. Tarjonta vaihtuu säännöllisesti eri teemojen ja ajankohtien mukaan, joten kannattaa ottaa palvelu jatkuvaan seurantaan.Sivustolla on tällä hetkellä tarjolla todella kiinnostavia matkailuetuja. Tutustu palveluun heti osoitteessa www.memberplus.fi. Rekisteröidy jotta näet kaikki sinulle suunnatut edut ja palvelut. Vain rekisteröityneenä pääset myös hyödyntämään etusi. Tykkää member+:sta facebookissa ja kuule ensimmäisten joukossa uusimmat edut!

Akavan yhteistyökumppaneiden tarjoamat jäsenedut
joihin kuuluu Hertz Autovuokraamo, S-ryhmän hotelliketjut Sokos Hotels, Radisson Blu Hotels & Resorts, Teboil ja Suomen hostelijärjestön hostellit.

Jos käytät hostellien 10 % jäsenalennusta jäsenyys on todistettava. Jos sinulla ei ole jäsenkorttia voit tilata maksuttoman todisteen jäsenyydestä: http://www.hostellit.fi/jasenyys/henkilojaseneksi-liittyminen/