Työterveyshoitaja -jäsenlehti

Työterveyshoitaja-lehti on ammatti- ja järjestölehti, jota julkaisee Suomen Työterveyshoitajaliitto.
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja sen toimittamisesta vastaavat päätoimittaja ja lehden toimituskunta,
STTHL:n viestintäjaos. Kunkin numeron aineistopäivä on ilmoitettu lehden tiedoissa ja mediakortissa.

Lehteä on julkaistu jo 40 vuoden ajan ja se on varsin arvostettu ja luettu julkaisu jäsenkunnan keskuudessa.
lehden vuosikertaa tilataan myös runsaasti oppilaitoksiin työterveyshuolto-opetuksen tukimateriaaliksi.
Työterveyshoitaja-lehti tavoittaa yli 80 % työssä olevista työterveyshoitajista ja toimii näin ollen erinomaisena
tuote- ym. informaatiolähteenä.

Työterveyshoitaja-lehti julkaisee työterveyshoitajan työhön ja työterveyshuoltoon liittyviä artikkeleita,
tutkimusselosteita, katsauksia, edunvalvontaan ja järjestötoimintaan liittyviä kirjoituksia, mielipidekirjoituksia yms.
Lukijoitamme ovat erilaisissa tehtävissä toimivat työterveyshoitajat, muut työterveyshuollon ammattihenkilöt
ja asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja työterveyshuollon opiskelijat, opettajat, kouluttajat ja tutkijat.
Tarkoituksena on virittää kentällä keskustelua ajankohtaisista asioista. Työterveyshoitaja-lehti palvelee lukijoitaan
tarjoamalla ajankohtaista ja uutta tietoa, muiden kokemuksia, näkemyksiä ja ideoita oman työn ja työterveyshuollon kehittämiseksi.

Klikkaa lehteä  4/2018,  4/2016, 1/2017 tai  4/2017 ja saat sähköisen version luettavaksesi


 Työterveyshoitaja-lehti 1/2019      Työterveyshoitaja-lehti 4/2018
 

Työterveyshoitaja-lehti 1/2016     Työterveyshoitaja-lehti 2/2016     Työterveyshoitaja-lehti 3/2016


Työterveyshoitaja-lehti 3/2017 Työterveyshoitaja-lehti 4/2016     Työterveyshoitaja-lehti  2 /2017 

    Työterveyshoitaja-lehti 1/2018    Työterveyshoitaja-lehti 2/2018 kansi
 

         

Klikkaa lehteä  4/2018,  4/2016, 1/2017 tai  4/2017 ja saat sähköisen version luettavaksesi

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja painosmäärä on 2 500.

Artikkelin tulee olla toimituksessa hyvissä ajoin, viimeistään aineistopäivänä (ellei ole erikseen muuta sovittu).

Kirjoittamisesta on hyvä sopia etukäteen lehden päätoimittajan, toimituspäällikön tai viestintäjaoksen jäsenen kanssa. Tämä henkilö toimii yhteyshenkilönä sinun ja lehden toimituskunnan välillä. Ennen lopullisen artikkelin lähettämistä lehteen varmista yhteyshenkilöltäsi, että artikkeli täyttää sille asetetut odotukset ja vaatimukset.

Kirjoituspalkkio-lomake

Kirjoitusohjeet

Mediakortti 2019