Jan SchugkJan Schugk on työskennellyt Varmassa syksystä 2018 ja ylilääkärinä 1.4.2019 alkaen. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. vakuutuslääkäritoiminto sekä työkyvyttömyyteen ja työkykyjohtamiseen liittyvät kysymykset. Ennen Varmaan siirtymistään hän työskenteli kahdeksan vuotta Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n palveluksessa asiantuntijalääkärinä ja sitä ennen 10 vuotta Nokian palveluksessa erilaisissa työterveyshuollon ja työturvallisuuden vastuutehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti. Häntä kiinnostavat erityisesti työn, terveyden, työkyvyn ja työkykyjohtamisen väliset yhteydet.