Timo Leino


Timo Leino (s.1956) on lääketieteen tohtori ja työterveyshuollon dosentti, joka on erikoistunut työterveyshuoltoon ja työlääketieteeseen. Hänellä on myös vakuutuslääketieteen erityispätevyys. Leino on työskennellyt Työterveyslaitoksessa eri tehtävissä vuodesta 1991 alkaen. Hänen nykyinen tehtävänsä ylilääkärinä on työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen.

Leinon ammatillisen kiinnostuksen kohteita ovat olleet mm. työterveyshuollon toiminta, laatu ja vaikuttavuus, työkykyjohtaminen, työterveysyhteistyö, työkyvyn arviointi, työlääketiede, vakuutuslääketiede ja työterveyshuollon digitalisaatio. Hän on toiminut useiden hankkeiden johtajana, projektipäällikkönä ja koordinaattorina. Keskeisimpiä näistä ovat olleet Työterveyslaitoksen Nuoret ja Työ –ohjelma (2002-2007), Nuadu: Terveyden edistäminen terveysteknologialla –hanke (2006-2010), ToMaHok –hanke (2009-2012), jonka aiheena oli toimiva masennuksen hoitokäytäntö työterveyshuollossa, Yhteistyö tuloksellisessa työkykyjohtamisessa (2014-2016) –hanke ja Terveyssuunnitelman ja motivoivan ohjauksen vaikutus työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon – satunnaistettu interventiotutkimus (2016-).

Leino on toiminut työterveyslääkäreiden tutkijakoulun johtajana vuosina 2007-2010, ohjannut useita väitöskirjatöitä ja kouluttanut työterveyslääkäreitä ja muita työterveyshuollon ammattilaisia koti- ja ulkomailla. Tieteellisten julkaisujen lisäksi hän on osallistunut useiden opas- ja oppikirjojen toimituskuntaan, mukaan lukien Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (2014), Laatuavain (2016) ja Altistelähtöinen työterveysseuranta (2019). Hän on Työterveyslaitoksen vetämän työterveyshuollon laatuverkoston puheenjohtaja.

Kansainvälisiä työterveyshuollon kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä hänellä on ollut ILO:ssa, WHO:ssa, EU:ssa, ICOH:ssa ja NIVA:ssa sekä pohjoisen ulottuvuuden yhteistyöverkostoon ja Balttian meren työterveysverkoston toimintaan liittyen.