Työttömyyskassa vaihtuu 1.2.2021 - tietoa muutoksesta ja ohjeet valtakirjan antamiseksi

Työttömyyskassa vaihtuu – Kysymyksiä ja vastauksia

Työterveyshoitajaliiton jäsenmaksuun sisältyy ansiosidonnainen työttömyysturva. Turva koskee kaikkia niitä jäseniä, jotka ovat palkansaajia. Kassan jäsenyys on kysytty liittymislomakkeessa.

Anna valtakirja sähköisellä lomakkeella. Toinen vaihtoehto on kirjautua jäsenrekisteriin sähköpostiisi saamasi Aktivoi tilisi -viestin kautta. Käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi. Salasanan määrittelet itse tilin aktivoinnin yhteydessä. Valtakirjaa koskevat kentät löytyvät jäsentietosivun lopusta. Jatkossa pääset tarkistamaan tietosi jäsenrekisteristä. 

Miksi työttömyyskassa vaihtuu?

Jäsenpalautteen vuoksi eli jäsenten toiveesta. Koronapandemia aiheutti lomautuksiin liittyvän hakemustulvan, joka ruuhkautti nykyisen kassan. Saimme etuuksien maksatuksen viivästymisestä runsaasti negatiivista palautetta. Lisäksi kaivattiin mahdollisuutta toimia sähköisesti. 

Milloin työttömyyskassa vaihtuu?

Siirto tapahtui 1.2.2021, josta lukien etuuksia haetaan Terveydenhuoltoalan työttömyyskassalta.  Siirto toteutuu liiton toimesta. Sinun tehtäväsi on antaa siihen suostumus valtakirjalla.

Mitä jäsenen tulee tehdä?

Tarvitsemme jokaiselta palkansaajajäseneltä valtakirjan kassan vaihtamiseen. Anna valtakirja kirjautumalla jäsenrekisteriin TÄSTÄ (Käyttäjätunnus sähköposti, salasanan määrittelet itse ensimmäisellä kirjautumiskerralla).
Puhelurobotti soittaa marraskuussa niille jäsenille, joilta valtakirja vielä puuttuu. Jos kaipaat toimintaohjeita, ota yhteys toimistoon eve.becker@stthl.fi tai 040 7617231.

Koskeeko valtakirjan täyttäminen kaikkia Työterveyshoitajaliiton jäseniä?

Kyllä koskee. Tarvitsemme valtakirjan myös niiltä jäseniltä, jotka eivät voi vaihtaa kassaa 1.2.2021. Heidän osaltaan valtakirja on sitä varten, että siirto voidaan tehdä heti kun se on mahdollista.

Miten kassan vaihto vaikuttaa jäsenyyteeni?

Kassan vaihto ei vaikuta liiton jäsenyyteen. Jäsenyys jatkuu normaalisti.

Vaikuttaako kassan vaihtuminen liiton jäsenmaksuihin? / Maksaako kassan jäsenyys erikseen?

Ei vaikuta. Työttömyyskassan vaihtuminen ei aiheuta mitään muutoksia jäsenmaksukäytännöissä. Työttömyyskassan jäsenyys sisältyy jatkossakin liiton jäsenmaksuun. Maksa Työterveyshoitajaliiton jäsenmaksu lokakuussa toimitetuilla maksutiedoilla.

Aiheuttaako muutos kassan maksamiin etuisuuksiin viiveitä?

Ei. Terveydenhuoltoalan työttömyyskassalla on hyvät resurssit, jäsenyystiedot siirretään uuteen kassaan hyvissä ajoin ja kassan jäsenten toimialalla on hyvä työllisyys, toisin kuin edellisessä kassassa, johon kuuluu esimerkiksi lentävä matkustamohenkilökunta.

Vaikuttaako kassan vaihtuminen etuuksiin?

Ei. Kaikissa kassoissa on samat lainsäädännön kautta määritellyt etuudet. Oikeus ansiosidonnaiseen säilyy eli työssäoloehtoa ei tarvitse kerryttää uudessa kassassa erikseen. Hankittu jäsenyys- ja työssäoloehto siirtyy uuteen kassaan.

En ole juuri nyt palkkatyössä (olen vuorottelu-, opinto- tai perhevapaalla tai työtön). Onnistuuko kassan vaihtaminen nyt?

Jos olet vuorottelu-, opinto- tai perhevapaalla, siirrämme jäsenyytesi heti kun palaat työhön. Anna valtakirja kuitenkin nyt ja ilmoita työhön paluusi ajankohta. Valtakirja valtuuttaa Työterveyshoitajaliiton vaihtamaan kassaa sinun osaltasi heti kun se on mahdollista, eli kun seuraavan kerran olet työssä. Myös palkallinen vuosiloma katsotaan työssäoloksi.

Olen opintovapaalla. Miten täytän valtakirjan?

Jos olet palkallisella opintovapaalla eli olet työsuhteessa ja saat palkkaa, täytä kohta työssä. Jos olet palkattomalla opintovapaalla, täytä kohta muu tilanne ja ilmoita opintovapaan päättymisen ajankohta.

Saan parhaillaan nykyiseltä Erkon kassalta etuutta. Esim. olen vuorotteluvapaalla ja hakenut alkujakson Erkosta, miten toimin jatkossa?

Vuorotteluvapaakorvausta haetaan Erkosta etuusjakson loppuun asti. Siirrämme sinut Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan, kun palaat työhön.

Saan Erkosta liikkuvuusavustusta ja sitä maksetaan esim. 15.2.2021 saakka. Miten toimin?

Pysyt Erkon jäsenenä 15.2.2021 saakka ja Erko maksaa liikkuvuusavustuksen koko ajalta. Ilmoita meille, milloin etuusoikeus loppuu, niin siirrämme jäsenyyden Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan.

Olen osa-aikatyössä tai osittain lomautettuna ja saan soviteltua päivärahaa. Miten toimin valtakirja-asiassa?

Jos tiedät olevasi edelleen osa-aikatyössä helmikuussa 2021, valitset olevasi työssä 1.2.2021. Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa käsittelee helmikuuhun kohdistuvan sovitellun päivärahan hakemuksen 1.2.2021 alkaen.

Olen osa-aikatyössä ja saan soviteltua päivärahaa. Pitääkö minun tehdä uusi hakemus kesken päivärahakauden Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan uusine liitteineen?

Ei tarvitse. Voit toimittaa helmikuun hakemuslomakkeen liitteineen Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan. Erko ja Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa siirtävät kassojen välillä sinun työttömyyttäsi koskevat tarpeelliset tiedot.

Voit tehdä helmikuun hakemuksen Terveydenhuoltoalan työttömyyskassalle sähköisesti WebKassa -palvelussa (nettisivulla www.tehytk.fi) käyttämällä ansiopäivärahahakemus -lomaketta. Seuraavat hakemukset voit tehdä jatkohakemus -lomakkeella.

Osa-aikatyötä tai osittaista lomautusta koskeva hakemus kohdistuu sekä tammikuulle että helmikuulle. Miten toimin?

Lähetä hakemus Erkoon. Erko käsittelee omalta osaltaan asian ja toimittaa sen jälkeen kopiot hakemuksesta ja liitteistä Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan. Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa antaa asiassa oman päätöksensä helmikuusta alkaen.

Olen 50% yrittäjänä ja 50% työntekijänä. Kuulunko työttömyyskassaan?

Tilanteesi arvioidaan yksilöllisesti. Ota yhteyttä toimistoon eve.becker@stthl.fi

Miksi Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan sivut johtavat Tehyn sivuille?

Työttömyyskassat ovat liitoista erillisiä toimijoita, mutta Terveydenhuoltolan työttömyyskassan jäsenistä suurin osa kuuluu Tehyyn. Akavalaisista liitoista Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan kuuluu meidän lisäksemme Suomen Fysioterapeuttien sekä Suomen Toimintaterapeuttiliiton jäsenet.

Haluan liittyä kassaan / tarkistaa kassan jäsenyyden, miten toimin?

Jäsenrekisteristä. Kirjaudu TÄSTÄ Käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi ja salasanan määrittelet itse ensimmäisellä kirjautumiskerralla.

Valtuutus rekisteriin: Haluan liittyä Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan 1.2.2021 alkaen. Valtuutan Työterveyshoitajaliiton maksamaan kassan jäsenmaksun puolestani ja Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan antamaan työttömyyteen, lomautukseen, tai vuorotteluvapaaseen liittyviä tietojani Suomen Työterveyshoitajaliitolle. "