Jaokset

Jaokset toimivat liiton hallituksen alaisuudessa, valmistelevina ja toiminnallisina työryhminä. Jaosten puheenjohtajana toimii yleensä hallituksen jäsen.