Ammatti- ja koulutusjaos

Ammatti- ja koulutusjaoksen tavoitteena on vaikuttaa työterveyshoitajien ammattitaidon ja asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen työuran eri vaiheissa sekä työn arvostukseen.

Tavoitteen saavuttamiseksi ammatti- ja koulutusjaos

 • tukee työterveyshoitajia ammatillisessa kehittymisessä ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen
 • vaikuttaa työterveyshuollon koulutukseen ja sen sisältöön
 • tuo esille työterveyshoitajan ammatillisen osaamisen ja asiantuntemuksen
 • toimii asiantuntijana erilaisissa ammattiin ja koulutukseen liittyvissä työryhmissä
 • antaa lausuntoja ja kannanottoja työterveyshuoltoa ja työterveyshoitajan työtä koskevissa asioissa
 • seuraa ammattiin ja koulutukseen liittyvää kehitystä ja tutkimustietoa Suomessa ja kansainvälisesti
 • tiedottaa työterveyshuollon ja työterveyshoitajan työhön liittyvistä ajankohtaisista asioista

Ammatti- ja koulutusasjaostoimii valmistelijana liiton hallitukselle

 • tekee hallitukselle esityksiä ammattiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa
 • valmistelee hallituksen toimeksiannosta ammattiin ja koulutukseen liittyviä asioita
 • tiedottaa apurahahakemuksista ja valmistelee ne hallituksen käsittelyyn
 • osallistuu työterveyshoitajien luentopäivien valmisteluun