Järjestöjaos

Järjestöjaoksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää liiton ja paikallisosastojen toimintaa sekä edistää yhteistyötä ja verkostoitumista liitossa ja työterveyshoitajien sidosryhmien kanssa.

Tavoitteen toteuttamiseksi järjestöjaos

 • kannustaa jäseniä osallistumaan ammattiliittonsa toimintaan
 • tukee paikallisosastojen johtokuntia työssään järjestämällä vuosittaiset Ajankohtaispäivät puheenjohtajille ja sihteereille
 • perehdyttää johtokuntien uudet jäsenet liiton ja paikallisosaston toimintaan järjestämällä vuosittaisen koulutustilaisuuden
 • tiedottaa liiton ja paikallisosastojen toimintaan liittyvistä ajankohtaisista järjestöasioista
 • opastaa paikallisia toimijoita erilaisin liiton ohjein
 • tukee paikallisosastojen opiskelijatoimintaa
 • toteuttaa joka toinen vuosi jäsenkyselyn toiminnan kehittämisen pohjaksi
 • kerää palautetta paikallisosastojen toiminnasta

 

Järjestöjaos toimii valmistelijana liiton hallitukselle

 • tekee esityksiä erilaisista järjestötoimintaan liittyvistä asioista
 • valmistelee esitykset ansiomerkkien saajista
 • valmistelee esityksen Tulevaisuuden työterveyshoitajan valinnaksi
 • valmistelee esityksen Vuoden työterveyshoitajan valinnaksi