Kansainvälinen jaos

Kansainvälisen jaoksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää liiton kansainvälisiä verkostoja, edistää suomalaisen työterveyshuoltotoiminnan tunnettuutta ulkomailla ja edistää kansainvälistä yhteistyötä etenkin työterveyshoitajien ammatillisen kehittymisen kysymyksissä. Painopisteenä on etenkin Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueella ja Pohjoismaiden välillä tehtävä yhteistyö.

Näihin tavoitteisiin päästäkseen Kansainvälinen jaos tekee yhteistyötä eri kansainvälisen organisaatioden kanssa.  Jaoksella on, hallitusyhteistyössä nimetyt edustukset tai luottamustehtävät eri järjestöissä:  

  • Euroopassa FOHNEU:ssa (Federation for Occupational Health Nursing) www.fohneu.org
  • Kansainvälisesti ICOH/SCOHN:ssa www.icoh.com
  • Pohjoismainen yhteistyö NORDSAM:ssa, joka on integroitu tapahtuvaksi FOHNEUN:n puitteissa.


Kansainvälinen jaos osallistuu muiden kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa työterveyshuollon kongressien ja koulutustilaisuuksien järjestelyihin. Kansainvälinen jaos organisoi tarvittaessa ryhmämatkoja kongresseihin yhdessä matkatoimistojen kanssa, mikäli tarpeellinen määrä osallistujia ilmoittautuu mukaan ja kansainvälinen jaos avustaa liiton jäseniä abstraktien laatimisessa ja arvioinnissa kansainvälisiin kongresseihin. Jaoksen jäsenet tukevat kollegoitaan asioissa, jotka koskevat joko työskentelyä tai opiskelua ulkomailla. Kansainvälisistä kongresseista tai - koulutuksista jaos tuottaa tietoa liiton jäsenille ja edistävät  suomalaisen työterveyshuollon tietotaidon välittämistä ulkomaille. Työterveyshoitajalehdessä julkaistaan kansainvälistä yhteistyötä koskevia artikkeleita.Liitto voi hallituksen päätöksestä myöntää avustusta kansainvälisissä kongresseissa esiintyville liiton jäsenille.

Linkki Kansainvälisen Työterveyshuollon Komitean (ICOH) Työterveyshuollon eettisiin ohjeisiin (In english).

Lisäksi Työterveyshoitajaliitto on osallistunut kansainväliseen projektiin, jossa kehitettiin terveyden edistämisen menetelmiä. Lue lisää.