Työmarkkinajaos

Työmarkkinajaoksen tavoitteena on turvata työterveyshoitajille työsuhteen ehdot, jotka vastaavat ammattiryhmän erityiskoulutusta ja työn vaativuutta.

Tavoitteen toteuttamiseksi työmarkkinajaos

 • toimii yhteistyössä Akavan ja sen neuvottelujärjestöjen Jukon ja YTN:n sekä Vakavan kanssa
 • toimii yhteistyössä Terveyspalvelualan Unionin jäsenliittojen kanssa yksityisellä terveyspalvelualalla
 • valmistelee tavoitteita työehtosopimusneuvotteluihin
 • järjestää työsuhde-edunvalvontaan liittyvää koulutusta paikallisosaston toimijoille
 • järjestää koulutusta luottamusmiehille yhteistyössä Vakavan ja Terveyspalvelualan Unionin kanssa
 • tiedottaa työmarkkina-asioista paikallisosastoille ja jäsenistölle
 • pitää yhteyttä neuvottelujärjestöjen luottamusmiehiin
 • kannustaa jäseniään yhteydenpitoon paikallistasolla akavalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa
 • ylläpitää neuvotteluyhteyksiä työnantajajärjestöihin

Työmarkkinajaos toimii valmistelijana liiton hallitukselle

 • valmistelee esityksiä työsuhde-edunvalvontaan liittyvissä asioissa
 • toteuttaa vuosittaisen palkkakyselyn
 • kokoaa palkkakyselyn vastaukset ja vertailut sekä seuraa työsuhde-etujen kehittymistä
 • seuraa työmarkkinoiden tapahtumia ja nostaa esiin työterveyshoitajien edunvalvontakysymyksiä