Organisaatio

Liiton päätäntävaltaa käyttävät jäsenet.

Liitolla on kaksi sääntömääräistä kokousta.

  • Kevätliittokokouksessa käsitellään mm. liiton toimintakertomus ja tilinpäätös.
  • Syysliittokokouksessa käsitellään mm. toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus, talousarvio ja täydennetään hallitusta erovuorossa olevien jäsenten osalta.


Liiton asioita hoitaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä heille kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Myös hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus nimeää jaokset vuosittain paikallisosastojen tekemien esitysten perusteella. Jaoksissa on puheenjohtajan lisäksi enintään kuusi jäsentä.


makeimage.php?imgid=25&width=265&quality