Vaikuttajana

Kehitämme työterveyshuoltoa ja työterveyshoitajien asemaa yhteistyössä mm. STM:n, Kelan ja TTL:n kanssa sekä kansainvälisillä areenoilla.

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry on Akavan jäsenliitto toimien aktiivisesti osana Akava- yhteisöä Vakava ry:ssä ja Terve Verkostossa. Liittona vaikutamme Akavan ja Terve Verkoston kautta korkeastikoulutettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden asemaan, työolosuhteisiin ja  koulutukseen. Työterveyshuollon koulutusta kehitetään yhteistoiminnallisesti ammattikorkeakoulujen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Liittona otamme kantaa erilaisiin lainsäädäntömuutoksiin, etenkin työterveyshuollon ja työelämän alueella, toimimalla yhteistyössä valmistelevien tahojen ja eri asiantuntijoiden kanssa. Liittona toimimme kansainvälisessä yhteistyössä Euroopan Unionin alueella ja Pohjoismaiden kanssa.

Liitto edustaa sinua monella foorumilla