Alan verkostoissa

Suomen Työterveyshoitajaliitto tekee yhteistyötä erilaisilla yhteiskunnan vaikuttamistasoilla työterveyshuollon lainsäädännön- ja toimintaympäristön kehittämiseksi.

STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnassa liitolla on edustus työterveyshuollon neuvottelukunnassa, ammatti- ja työperäisten sairauksien jaoksessa sekä työterveyshuollon kehittämis- ja seurantajaoksessa.

Työterveyshuollon neuvottelukunnan tehtävänä on

1) seurata työterveyshuollon yleistä kehitystä sekä edistää ja kehittää työterveyshuollon toteuttamiseksi tarpeellista yhteistyötä

2) tehdä tarvittaessa ehdotuksia työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi

3) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Kansaneläkelaitokselle lausuntoja työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön kehittämisestä sekä työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista

4) käsitellä muut työterveyshuollon kehittämiseen liittyvät periaatteellisesti tärkeät asiat sekä huolehtia sosiaali- ja terveysministeriön määräämästä muusta työterveyshuollon toimeenpanosta ja kehittämisestä.

Työterveyshuollon neuvottelukunta

 

Liitolla on edustus myös Kelan Työterveyshuoltoneuvottelukunnassa.

Neuvottelukunta toimii Kelan apuna työterveyshuollon korvaamista koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on käsitellä periaatteellista laatua olevia ja tärkeitä työterveyshuollon kustannusten korvaamista koskevia kysymyksiä, seurata korvauskäytännön kehittymistä sekä antaa Kelan hallitukselle lausuntoja em. asioista. Kelan hallitus asettaa työterveyshuoltoneuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi. Nykyinen toimintakausi on 1.4.2013–31.3.2016.

Kelan työterveyshuoltoneuvottelukunta