Kansainvälisesti

Suomen Työterveyshoitajaliitto toimii aktiivisesti eurooppalaisissa työterveyshoitaja - järjestöjen verkostoissa ja seuraa työterveyshuollon kehitystä kansainvälisesti osallistumalla kansainvälisiin kongresseihin.

Kansainvälisellä toiminnalla edistetään ja ylläpidetään yhteistyöverkostoja eri maiden työterveyshoitajien ammattijärjestöihin. Liiton kansainvälisestä toiminnasta vastaa pääsääntöisesti kansainvälinen jaos, puheenjohtajan ja hallituksen kanssa yhteistyössä.

Tärkeimmät yhteistyötahot, joiden kanssa liitto toimii kansainvälisessä yhteistyössä ovat:

  • FOHNEU - yhteistyötä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueella työterveyshoitajien kansallisiin järjestöihin
  • Kansainvälinen yhteistyö ICOH:issa, jossa liittoa edustaa puheenjohtaja sekä siihen liittyvässä hoitajien komitessa, SCOHN:issa, jossa liitolla on edustus
  • Pohjoismainen yhteistyö NORDSAM on integroitu tapahtuvaksi FOHNEU:n kanssa yhteistoiminnassa