Osana Akava-yhteisöä

Työterveyshoitajaliitto on AKAVA:n jäsen.

Akavaon korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 35 liittoa ja lähes 600 000 jäsentä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt toimivat yhteistyössä jäsentensä työhön ja palvelussuhteisiin liittyvässä edunvalvonnassa ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. 

Akavalla on kaksi neuvottelujärjestöä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee  julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset ja palkkaratkaisut. JUKO:lla on henkilöjäseniä runsaat 200 000. Kuntien palveluksessa jäsenistä on noin 70 %, valtiolla noin 15 %, yliopistoissa noin 12 % ja seurakunnissa 3 %. - Noin 3600 jukolaista luottamusmiesetä neuvottelee työnantajien kanssa työpaikoilla ja avustaa jäseniä palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa.

Ylemmät toimihenkilöt YTN on Akavan yksityissektorin neuvottelujärjestö, joka neuvottelee ja sopii ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksista ja palkkaratkaisuista teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:llä on tällä hetkellä yli 30 valtakunnallista tai yrityskohtaista työehtosopimusta